Przejdź do treści

Wiadomości

Światowy Dzień Ochrony Gleby w Argentynie

  • 12 lipca 2018 r.
Światowy Dzień Ochrony Gleby w Argentynie
Światowy Dzień Ochrony Gleby w Argentynie

Obecnie mamy do czynienia z dewastacją globalnego środowiska naturalnego.

Ponawiam dialog z każdą żyjącą na tej planecie osobą. Nasza siostra Ziemia płacze głośno do nas z powodu krzywdy, jaką jej wyrządzamy przez nieodpowiedzialne używanie i wręcz nadużywanie dóbr, którymi Bóg tę planetę obdarzył – pisał papież Franciszek w swojej encyklice Laudato sì.

W Światowy Dzień Ochrony Gleby, obchodzony co roku 7 lipca, ku pamięci osoby, której udało się doprowadzić do wzrostu upraw chroniących Ziemię, czyli ku pamięci Hugha Hammonda Benneta,młodzi ludzie z Salezjańskiego Instytutu Rolniczego o nazwie Pascual Gentilini poprowadzili różne akcje z tej okazji.

Przypominając o potrzebie ochrony gleby, studenci rozpoczęli dzień w siedzibie głównej swojej szkoły w San José, w prowincji Misiones (Argentyna), na zbiórce z udziałem około 300 uczniów szkół licealnych z całego regionu.

Wszystko zaczęło się od seminarium na temat: „Cienka warstwa ziemi jest tym, co znajduje się pomiędzy nami a katastrofą”. W tym roku skupiono się na wysokim wskaźniku degradacji gleby w regionie oraz na akcjach potrzebnych do zachowania jej żyzności. Następnie obecni odwiedzili obiekty instytutu, gdzie studenci wyjaśniali konkretne działania podjęte w celu ochrony gleby.

Ochrona krajobrazu jest jednym z kluczowych zadań naszych czasów, dlatego papież Franciszek, w swojej encyklice naciska na konieczność „zatroszczenia się o glebę”. Wyraża się o tym w kilku miejscach tekstu, pisząc m.in., że „przemoc obecna w naszych zranionych przez grzech sercach objawia się również w chorobach tkwiących w glebie, w wodzie, w powietrzu i we wszelkich formach życia” (LS 2). Dalej możemy przeczytać: „iż istoty ludzkie zatruwają wodę, glebę i powietrze, a to wszystko są grzechy” (LS 8). „Obecne jest także zanieczyszczenie, które wpływa na każdego, spowodowane transportem, wyziewami przemysłowymi, składowiskami substancji, które przyczyniają się do zakwaszenia gleby i wody” (LS 20), a przecież „gleba, woda, góry – wszystko to, co jest i było, jest darem od Boga” (LS 84).

Ojciec Święty kładzie nacisk na konieczność ochrony gleby, a salezjanie są również powołani do kształcenia w ten sposób młodych, którzy będą rozumieli potrzebę jej ochrony. Dni takie jak ten spędzony w salezjańskim instytucie przyczynia się do budowania świadomości o bieżącym stanie nieodnawialnych źródeł, takich jak gleba, i promuje projekty, które wychodzą od tych, którzy powinni być głównymi orędownikami takiego zaangażowania, a mianowicie młodych ludzi.


Udostepnij