Przejdź do treści

Wiadomości

Salezjanie koadiutorzy dla współczesnej młodzieży z Azji Wschodniej i Oceanii

  • 10 sierpnia 2018 r.

Pierwszy dzień Kongresu Salezjanów Koadiutorów Regionu Azja Wschodnia-Oceania przebiegł w ciepłym i rodzinnym klimacie. Ze szczególnym uznaniem spotkały się wystąpienia radcy generalnego ds. formacji – ks. Ivo Coelho, a także salezjańskie „słówko na dobranoc” ekonoma generalnego – pana Jeana Paula Mullera.

Ks. Coelho został poproszony o przedstawienie koadiutorom tego regionu osoby Simaana Srugiego, salezjanina laika, który żył w Ziemi Świętej na przełomie XIX i XX wieku (1877-1943). Radca generalny podkreślił umiejętność tego salezjanina, dzisiaj czcigodnego sługi Bożego, bycia obecnym wśród młodzieży, na podwórku, w szkole, w kościele, w szpitaliku. W kontekście wieloreligijnym, w którym żył, umiał zdobyć zaufanie ludności muzułmańskiej, która nazywała go muallem, tzn. mistrzem. Przeżywał on z gorliwością i radosnym miłosierdziem swoje poświęcenie się Bogu: „Czyny zakonników, nawet jeśli są małe i proste, są cenne i miłe Bogu, kiedy są wykonywane, by podobać się i oddać chwałę Panu... Jakże czuję się szczęśliwy i błogosławiony z tego powodu, że poświęciłem się w ciele i duszy mojego Bogu!” – napisał w swoim dzienniczku.

Potem uczestnicy mieli czas na refleksję i dzielenie się spostrzeżeniami w grupach poszczególnych inspektorii, ustosunkowując się do tego wystąpienia.

Trzecia i ostatnia sesja dnia przebiegała w mieszanych grupach, a dotyczyła licznych materiałów, jakie zostały zebrane w czasie przygotowania do tego Kongresu.

Po uroczystym wieczorze kulturalnym, w salezjańskim „słówku na dobranoc” pan Muller wspomniał św. Edytę Stein, zadając uczestnikom spotkania następujące pytanie: „Jacy salezjanie koadiutorzy dla współczesnej młodzieży”.

Refleksję na ten temat kontynuował on przed południem następnego dnia. Dokonując interesujących odniesień do konkretnej rzeczywistości, w jakiej także salezjanie koadiutorzy działają, a jednocześnie przywołując wartości, które stoją u podstaw powołania salezjanina laika, pan Muller podkreślił, że dzisiaj koadiutorzy muszą być przewodnikami młodzieży w świecie, który się zmienia: apostołami kultury praw człowieka, pojednania i zapobiegania konfliktom, troski o środowisko naturalne, salezjańskość i uczciwość... A jednocześnie – stale misjonarzami i wychowawcami młodzieży, aż do końca swojego życia.

Pełne teksty wypowiedzi są dostępne, w języku angielskim, na stronie „BoscoLink – AustraLasia”.

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij