Przejdź do treści

Wiadomości

VII Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Wschodnia-Oceania

  • 10 sierpnia 2018 r.
VII Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Wschodnia-Oceania
VII Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Wschodnia-Oceania

W dniu 9 sierpnia rano, w salezjańskim domu rekolekcyjnym w K’Long w Wietnamie rozpoczął się VII Kongres Salezjanów Koadiutorów Regionu Azja Wschodnia-Oceania. Uczestniczy w nim 180 salezjanów (155 koadiutorów i 25 kapłanów), 19 prenowicjuszy z wszystkich (12) okręgów regionu, jak również goście z innych regionów i czterech członków Rady Generalnej. Obrady toczą się wokół ewangelicznego motta: “Wy wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23,8).

Po celebracji eucharystycznej we wspomnienie błogosławionego Artemidesa Zattiego pod przewodnictwem ks. Ivo Coelho, radcy generalnego ds. formacji, rozpoczęła się pierwsza sesja. Rozpoczął ją modlitwą pan Joe Ferrer z Filipin, który uczestniczył w Światowym Kongresie Salezjanów Koadiutorów w 1975 roku, po czym słowa powitania do uczestników skierował przełożony inspektorii Wietnamu-Mongolii – ks. Joseph Nguyen Van Quang.

Głównym punktem pierwszej sesji było wystąpienie radcy regionalnego ks. Václava Klementa, który zaprezentował poszczególne delegacje i przybyłych gości, zachęcając wszystkich uczestników do przeżycia tych czterech dnia Kongresu “jednym sercem i jedną duszą” w salezjańskim duchu.

Potem ks. Klement szeroko przedstawił drogę, jaka została przemierzona w regionie, i oczekiwania, jakie wiążą się z tym Kongresem. Wymienił też te przyczyny, z racji których tak wielu salezjanów koadiutorów zgromadziło się tutaj, przybywając z wielu części regionu – byli nawet tacy, którzy przemierzyli ponad 300 km na rowerze. Ks. Klement podkreślił fakt, iż obie formy życia konsekrowanego, kapłańska i laicka, cieszą się tą samą godnością w jednym powołaniu salezjańskim, i że Kongres w K’Long stanowi kontynuację drogi, jaką wyznaczyło sześć poprzednich Kongresów. Następnie wskazał na liczne owoce, które już zostały zebrane w czasie przygotowania do tego Kongresu, takie jak liczne świadectwa, jakimi podzielili się salezjanie koadiutorzy z regionu czy refleksje dotyczące roli zakonników laików w Kościele i świętości wśród koadiutorów – począwszy od Zattiego, Simona Srugiego…

Po zachęceniu wszystkich do aktywnego udziału w tym spotkaniu, zwrócił także uwagę na czas po tym Kongresie, kiedy to będzie trzeba zadbać o jego owoce w inspektoriach i we wspólnotach, zgłębiając elementy, które wzmocnią salezjańskie powołanie, jak również tematy związane z 28 Kapitułą Generalną.

Źródło: AustraLasia

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij