Przejdź do treści

Wiadomości

List papieża Franciszka w reakcji na nadużycia seksualne

  • 22 sierpnia 2018 r.
List papieża Franciszka w reakcji na nadużycia seksualne
List papieża Franciszka w reakcji na nadużycia seksualne

„Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” – tym cytatem z listu św. Pawła do Koryntian papież Franciszek otwiera list, w którym zachęca Lud Boży do postu i modlitwy wynagradzającej za „przestępstwo”, jakim jest wykorzystywanie seksualne nieletnich w Kościele.  

Ojciec Święty zwraca się bezpośrednio do wiernych: „Patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód”.

Po raz pierwszy papież kieruje list do całej wspólnoty katolickiej dotyczący nadużyć seksualnych. Ojciec Święty zabiera głos po kolejnym przypadku pedofilii, który pogrążył Kościół Katolicki, gdyż raport opublikowany w Stanach Zjednoczonych wymienia ponad 300 duchownych, którzy dopuścili się tego przestępstwa w ciągu minionych 70 lat. Dochodzenie w tej sprawie rozpoczęło się osiemnaście miesięcy temu.

Papież Franciszek wierzy w radykalną zmianę podejścia w tym względzie i pisze: „Jestem świadomy wysiłku i pracy dokonywanej w różnych częściach świata w celu zabezpieczenia i realizacji niezbędnych działań, które zapewniłyby bezpieczeństwo i chroniłyby integralność dzieci oraz bezbronnych dorosłych, a także upowszechniania «zerowej tolerancji» i pełnej odpowiedzialności wszystkich, którzy popełniają lub ukrywają te przestępstwa”.

Mówiąc o tych usiłowaniach, stwierdza: „Wraz z tymi wysiłkami trzeba, by każdy ochrzczony czuł się zaangażowany w jakże potrzebną przemianę kościelną i społeczną. Taka przemiana wymaga nawrócenia osobistego i wspólnotowego”. 

W końcowej części listu wzywa: „Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu zgodnie z poleceniem Pana, który rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury zatroszczenia się, aby nigdy więcej nie dochodziło do wszelkiego rodzaju i postaci nadużyć . Nie sposób wyobrazić sobie nawrócenia działania kościelnego bez aktywnego udziału wszystkich członków ludu Bożego”.

Z pełną treścią listu papieża Franciszka, opublikowanego w poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r., można przeczytać na stronie watykańskiej List papieża Franciszka do Ludu Bożego.


Udostepnij