Przejdź do treści

Wiadomości

Toruń: nowy sztandar na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

  • 12 września 2018 r.
Poświęcenie sztandaru w Toruniu
Poświęcenie sztandaru w Toruniu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 w szkołach salezjańskich w Toruniu miało szczególny charakter. 3 września 2018 roku w czasie Mszy św. w kościele pw. św. Antoniego ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej, poświęcił nowy sztandar szkół.

Z jednej strony sztandaru umieszczono pełną nazwę szkoły, czyli Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu, z rokiem jej założenia (1997 rok), wizerunek jej patrona św. Dominika Savio i herb Towarzystwa Salezjańskiego, a więc organu prowadzącego, i miasta Toruń, z drugiej zaś strony hasło „Bóg, honor, Ojczyzna”, wypisane wokół godła Polski. Tak pokrótce można scharakteryzować nowy sztandar szkoły, który poświęcił ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej, podczas uroczystej Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego, która miała miejsce w kościele św. Antoniego w Toruniu.

3 września o godzinie 16.00 w kościele wypełnionym po brzegi uczniami, ich rodzicami oraz kadrą pedagogiczną wraz z ks. Adamem Popławskim, wikariuszem inspektora salezjanów, a także miejscowymi salezjanami i ks. Wojciechem Miszewskim, proboszczem parafii, Pasterz Diecezji rozpoczął uroczystą Mszę Świętą. W kazaniu ksiądz biskup zaznaczył charakter służebny szkoły katolickiej oraz potrzebę pomnażania talentów, jakie Pan Bóg ofiarował każdej młodej osobie. Po kazaniu została ukazana bogata symbolika sztandaru szkoły. W dalszej kolejności ks. Adam Popławski SDB zaprezentował wszystkim zebranym wspomniany sztandar i przekazał go księdzu dyrektorowi Mariuszowi Witkowskiemu SDB. Następnie został zaprzysiężony poczet sztandarowy, złożony z uczniów klas VIII, i odbyło się ślubowanie całej społeczności uczniowskiej na nowy sztandar. W treści ślubowania usłyszeć można było m. in. zobowiązanie uczniów do wiernego naśladowania św. Dominika Savio oraz godnego reprezentowania szkoły. Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup poświęcił także plecaki pierwszoklasistów, pełne nowych przyborów szkolnych, życząc wszystkim błogosławionego roku zmagań dydaktycznych, wychowawczych i duszpasterskich.

Taka jest dobra tradycja szkół salezjańskich, że każdy nowy rok szkolny jest rozpoczynany popołudniową Mszą Świętą sprawowaną w kościele parafialnym św. Antoniego w Toruniu. Dopiero po uroczystej Eucharystii uczniowie przechodzą do budynku szkolnego na pierwsze spotkanie z wychowawcą. Aktualny rok dla społeczności szkolnej jest szczególnie wyjątkowy z tego powodu, że Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu przechodzi swoją rozbudowę i budowę domu zakonnego dla miejscowej wspólnoty salezjanów. W nowej części szkolnej, oprócz wspomnianego domu zakonnego, znajdzie się miejsce na dodatkowe specjalistyczne sale lekcyjne (fizyczna, chemiczna i inne) z zapleczami, a także miejsce na administrację szkoły. Wszystko po to, aby w jak najlepszych warunkach pomieścić uczniów, których z roku na rok przybywa, co potwierdza opinię, że oferta edukacyjna i wychowawcza szkoły salezjańskiej jest znana, ceniona w Toruniu i wokół grodu Kopernika.

Autor

Ks. Bartłomiej Chmielewski SDB, katecheta SPTS w Toruniu


Udostepnij