Przejdź do treści

Wiadomości

Uganda: zaangażowanie salezjańskie na rzecz wyżywienia i zdrowia dzieci i młodzieży dotkniętych HIV/AIDS

  • 22 października 2018 r.

Duchowi synowie Księdza Bosko bardzo angażują się na rzecz polepszenia życia dzieci i ich rodzin z Ugandy. To kraj, który podnosi się po wielu latach wojen, a HIV oraz AIDS stały się przyczyną osierocenia milionów dzieci. Dzięki wsparciu licznych darczyńców Salezjańska Prokura Misyjna z New Rochelle, w Stanach Zjednoczonych, mogła sfinansować programy na rzecz dzieci żyjących z HIV/AIDS z salezjańskiego ośrodka “Don Bosco Children and Life Mission” w Namugongo, w mieście leżącym niedaleko Kampali, stolicy kraju.

Takie dofinansowanie pozwala salezjanom zapewnić nieletnim kursy szkoleniowe, opiekę medyczną, lekarstwa i posiłki. Te dzieci mają także zapewnioną opiekę psychologa, możliwość wzięcia udziału w rekreacji, kontrolę medyczną i leczenie lekami przeciwretrowirusowymi. 

Już w przeszłości salezjański program, ukierunkowany na dzieci potrzebujące szczególnej opieki, okazał się skuteczny, ponieważ oprócz korzyści materialnych stwarza tym dzieciom możliwość nawiązania relacji z rówieśnikami w środowisku, które jest bezpieczne i pomocne, wolne od napiętnowania i odrzucenia, których często doświadczają ze strony społeczeństwa.

“Dzieło salezjańskie na całym świecie wychodzi poza edukację. Chcemy służyć ludziom w sposób holistyczny, odpowiadając także na ich podstawowe potrzeby, takie jak zdrowie, wyżywienie i wymogi społeczne” – stwierdza ks. Mark Hyde, odpowiedzialny za Prokurę w New Rochelle.

Dzieło salezjańskie “Don Bosco Children and Life Mission” zapewnia ponad 140 zagrożonym dzieciom i młodzieży edukację na poziomie podstawowym, średnim i technicznym, a także programy sportowe, kluby młodzieżowe, poradnictwo i kształcenie zawodowe. Wychowankowie mogą także brać udział w innych, pozaprogramowych zajęciach w ramach działania zespołów muzycznych, grup akrobatycznych. Mogą także przystąpić do programów realizowanych przez “Youth Alive Uganda”, organizację, która udziela się na rzecz młodzieży, promując jej zdolności i wartości społeczne.

Bardzo ważne okazały się także programy żywieniowe, realizowane przez salezjańskie organizacje, ponieważ dzięki nim podopieczni mogli osiągnąć lepsze wyniki w nauce, spadła liczba opuszczających zajęcia, a wzrosła liczba chcących się na nie zapisać.  

Salezjańskie projekty w Ugandzie stwarzają dla młodych odpowiednią przestrzeń, w której mogą wzrastać poprzez edukację, a jednocześnie pomagają zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.  

Źródło

ANS

Udostepnij