Przejdź do treści

Wiadomości

III Międzynarodowe Spotkanie Chórów z salezjańskim udziałem

  • 28 listopada 2018 r.

W dniach 23-25 listopada, z okazji święta św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, odbyło się III Międzynarodowe Spotkanie Chórów w Watykanie, którego organizatorem było Stowarzyszenie “Nova Opera Onlus” we współpracy z Papieską Radą ds. Promocji Nowej Ewangelizacji. Salezjanie pamiętając o znaczeniu, jakie przypisywał zawsze muzyce ich założyciel – św. Jan Bosko, nie mogli być nieobecni na tym spotkaniu. Istotnie, wystąpił także chór Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) z Hiszpanii.

Chór ten tworzą w większości liczni śpiewacy z placówki salezjańskiej w Cadice, a jego koordynatorem jest Rafa Sánchez Cazorla, salezjanin. Dla członków chóru udział w takim spotkaniu, które odbyło się w Watykanie, było powodem prawdziwej radości, ponieważ mieli także możliwość spotkać się podczas audiencji z papieżem Franciszkiem oraz dzielić się pięknem sakralnej i liturgicznej muzyki z chórem diecezji rzymskiej, którym dyrygował mons. Marco Frisina. Członkowie chóru wzięli także udział w wielkim koncercie wszystkich połączonych ze sobą chórów, jakie wystąpiły ku czci św. Cecylii w auli Pawła VI.  

W czasie specjalnej audiencji, jakiej udzielił w sobotę 24 listopada, Ojciec Święty powiedział: “Wasza muzyka i wasz śpiew to prawdziwe narzędzie ewangelizacji na taką miarę, na jaką jesteście świadkami głębi Słowa Bożego i uczestniczycie w sakramentach, które pozwalają zrozumieć piękno Raju”. Poza tym podkreślił, że również ostatni Synod poświęcony młodzieży uwypuklił znaczenie muzyki jako narzędzia duszpasterskiego, zachęcając chóry, by nie ulegały “pokusie protagonizmu”, a raczej animowały nie tylko Msze św., ale także święta patronalne, procesje, wykonując tańce i pieśni religijne.  

Dla członków chóru Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, jak i dla wszystkich uczestników, były to niezapomniane chwile oraz głębokie doświadczenie chrześcijańskie, pełne radości, modlitwy i komunii w obliczu Pana.

Dodajmy, że w sobotę, 24 listopada, członkowie chóru MGS z Hiszpanii mieli także okazję uczestniczyć w Eucharystii z Przełożonym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime w czasie spotkania przesiąkniętego salezjańską duchowością. 

Spotkanie chórów zakończyło się w niedzielę 25 listopada Eucharystią w Bazylice św. Piotra i odmówieniem modlitwy “Anioł Pański” z papieżem na placu św. Piotra.

Źródło

Udostepnij