Przejdź do treści

Wiadomości

“Młodzież wychodząca”: Kościół misyjny w Republice Dominikańskiej

  • 21 stycznia 2019 r.

“Jóvenes en Salida” (Młodzi wychodzący) to program, który ma zmobilizować ludzi młodych i uwrażliwić ich na zaangażowanie jako świeckich ochrzczonych, czyniąc ich misjonarzami i uczniami Pana, żyjącymi tą odpowiedzialnością w swoich wspólnotach i salezjańskich wspólnotach misyjnych.

Biorący udział w tym projekcie poprzez programy, które realizują w ciągu dwóch lat, nabywają umiejętności do przeprowadzenia skutecznych działań w ramach wspólnoty, ukierunkowanych na solidarną pomoc i całościową promocję wspólnot, w których działają. Jednocześnie towarzyszy się im w działaniach ewangelizacyjnych i formacyjnych we wspólnotach, z których się wywodzą.

Ci, którzy uczestniczą w tym projekcie reprezentują “starszą młodzież” i realizują lub realizowali zadania animacji w różnych dziełach salezjańskich. Po przejściu formacji związanej z projektem “Młodzież wychodząca” będą mogli stać się członkami Salezjańskich Wspólnot Misyjnych, tj. wspólnot ludzi młodych, którzy są gotowi odpowiedzieć na powołanie misyjne ad gentes: “iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę całemu stworzeniu”.

Jednym z działań, które są realizowane w ramach tego programu, jest “Epifania wychodząca”, pomyślana jako inicjatywa, której celem jest zachęcenie ludzi młodych do solidarnej służby, pozwalającej im dojrzeć w życiu wspólnotowym i zaangażowaniu jako ludzi świeckich.

Ta inicjatywa, po odpowiednim stopniowym przygotowaniu, jest podjęta właśnie w kontekście uroczystości Objawienia Pańskiego, w styczniu. Ma być ona epifanią (tj. manifestacją, objawieniem) miłości Boga do bliźniego.

– Chcemy być wyrazem tej miłości, która się objawia, która się wciela, która zbiera całą historię ludzką z wszystkimi jej konsekwencjami – oświadczają odpowiedzialni za to przedsięwzięcie, przytaczając słowa z Listu św. Jana (1J 4,8), gdzie mowa jest o tym, że “Bóg jest Miłością”, która to miłość jest charakterystycznym, jeśli nie najbardziej pociągającym, rysem Boga.

W tym formacyjnym “itinerarium”, jakie zakłada projekt “Młodzi wychodzący”, doświadczenie i uczenie się służby solidarnej pomocy, wpisują się w “solidarne zaangażowanie”, co łączy się z poznaniem miejsca misji (wspólnoty znajdujące się na peryferiach) oraz zbliżeniem się do osób i istniejących struktur społecznych. W ten sposób młodzi praktycznie doświadczają i uwrażliwiają się na potrzeby bliźniego, wzmacnia się w nich poczucie odpowiedzialności, solidarności, działania i zaangażowania w głoszenie Ewangelii.

 

Galeria zdjęć na stronie: www.infoans.org/pl.

Źródło
Udostepnij