Przejdź do treści

Wiadomości

Nowa książka TNFS podejmująca refleksję nad wychowaniem do dialogu

  • 22 stycznia 2019 r.
Nowa książka TNFS podejmująca refleksję nad wychowaniem do dialogu
Nowa książka TNFS podejmująca refleksję nad wychowaniem do dialogu

Powstała nowa książka pod redakcją Mirosława Wierzbickiego "Religie a wychowanie do dialogu. Idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne". Książka jest owocem pracy autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych w kilku krajach świata. Podejmują oni wspólną refleksję nad wychowaniem do dialogu, zwracając uwagę na znaczenie religii w tym procesie. Jest to IV tom z serii Biblioteka Towarzystwa Franciszka Salezego.

W ostatnich latach zauważa się, że religia wnosi do współczesnego społeczeństwa duży potencjał w rozwój i wychowanie człowieka. Pojawia się w niej wiele ujęć wychowania do dialogu, który podkreśla inność każdego człowieka, a jednocześnie „zaprasza i pomaga w spotkaniu się z samym sobą”. Publikacja ta wskazuje na szerokie spektrum zagadnień dialogicznych mających swoje źródło w dociekaniach pedagogicznych, filozoficznych i teologicznych. Ich bogactwo i różnorodność potwierdzają zarówno trafność podjętych badań, jak i zasadność wydania niniejszego tomu.

Książka do pobrania na stronie: www.tnfs.pl.

Tom IV Biblioteki TNFS: Mirosław S. Wierzbicki red., Religie a wychowanie do dialogu. Idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego: Warszawa 2018, ss. 205 [ISBN 978-83-61451-17-4 DOI: 10.21852/tnfs.2018.1].

 

Autor

Mirosław Wierzbicki

Udostepnij