Przejdź do treści

Wiadomości

Kraków: Kwinkwenium na temat współczesnego modelu rodziny

  • 13 marca 2019 r.

W dniach 7-9 marca br., w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach tzw. kwinkwenium, czyli cyklu szkoleń duszpasterskich dla salezjanów do 5 roku od przyjęcia święceń prezbiteratu.

Marcowe spotkanie, zatytułowane Wyzwania dla duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw, okazało się świetną okazją do zapoznania się z modelem współczesnej rodziny z uwzględnieniem jej trudności i kryzysów prowadzących często do zerwania rodzinnych więzi.

Czy można przeciwdziałać zagrożeniom jedności rodziny w aktualnej sytuacji społecznej? Na to pytanie starali się odpowiedzieć zaproszeni prelegenci, a byli wśród nich: Państwo Beata i Marcin Mądrzy, którzy, dzieląc się pierwszego dnia swoim doświadczeniem rodziny, mówili o genezie kryzysów małżeńskich oraz o konieczności świadomego rodzicielstwa. Temu blokowi tematycznemu towarzyszyła także praca w grupach, której wnioski prezentowane były na forum spotkania. Drugiego dnia ks. dr Paweł Gałuszka - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji krakowskiej – przedstawił sposoby towarzyszenia małżonkom w obliczu trudnych sytuacji.

Zagadnienie rodziny jako pierwszego Kościoła, pierwszej szkoły, przestrzeni wzrostu osoby pozostaje nadal przedmiotem refleksji, szczególnie duszpasterzy, którzy towarzyszą rodzinom każdego dnia.

Autor

ks. Maciej Michalak SDB

Źródło

Udostepnij