Przejdź do treści

Wiadomości

Piła: wystawa z okazji 40-lecia Inspektorii

  • 22 marca 2019 r.

W czwartek, 14 marca br., w Muzeum Okręgowym w Pile przy ulicy Browarnej 7 otwarta została wystawa z okazji 40-lecia powstania Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha w Pile.

O całej wystawie bardzo ciekawie i szczegółowo opowiadał jej inicjator – ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB.

Wystawa podzielona jest na 3 części. Pierwsza poświęcona jest historii Salezjanów, m.in. św. Janowi Bosko i Salezjanom w Polsce, w kolejnej możemy zobaczyć eksponaty związane z Inspektorią św. Wojciecha w Pile, a w trzeciej możemy podziwiać eksponaty misyjne wypożyczone z Muzeum Misyjnego znajdującego się w Warszawie. Ponadto wystawę wzbogacają okolicznościowe medale pochodzące z zasobów Salezjańskiego Archiwum w Pile.

Na wystawie możemy znaleźć pamiątki po Księdzu Prymasie Auguście Hlondzie czy Arcybiskupie Antonim Baraniaku, np. ornat rzymski, strój kardynalski oraz mitrę ks. Hlonda czy sutannę Arcybiskupa Baraniaka. Można również zobaczyć wiele oryginalnych zdjęć.

Zaprezentowany jest również niezwykle cenny eksponat: jest to księga ewidencyjna z bloku 30. z Dachau, bloku w którym przetrzymywani byli polscy duchowni m.in. bł. ks. biskup Michał Kozal.

Innym bardzo ciekawym eksponatem jest monstrancja, wykonana w obozie jenieckiem w Rumunii, wykuta ze srebrnych medalików i obrączek, które mieli żołnierze.

Salezjanie rozpoczęli posługę w Pile w 1945 roku, możnaby powiedzieć że przypadkowo. Tutaj wysiadł razem z repatriantami ks. Józef Wróbel i zajął kościół Świętej Rodziny. Z Piłą też związana jest postać ks. Stanisława Styrny, honorowego obywatela Piły, który przybył do Piły w roku 1979 roku. Jest to postać wyjątkowa, ponieważ ks. Stanisław wywarł tak wielki wpływ na Parafię Świętej Rodziny, a wiele jego inicjatyw funkcjonuje do dziś  W historię Piły wpisał się również jako nieformalny kapelan Solidarności.

Wystawę będzie można oglądać do 26 maja 2019 r., ale już dziś serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum i zapoznania się z Salezjańskimi ciekawostkami i eksponatami.

Autor

Agnieszka Kowalska


Udostepnij