Przejdź do treści

Wiadomości

Piła: wiosenny zjazd DEM i DM Ruchu Światło-Życie

  • 9 kwietnia 2019 r.

 "Módlcie się i głoście naukę". W pięknych, wiosennych okolicznościach przyrody spotkały się w zeszły weekend (29-31.03) dwie oazowe diakonie – ewangelizacyjno–medialna oraz modlitewna. Uczestnicy i animatorzy przyjechali do Piły, by wspólnie zgłębiać najważniejsze dla obu grup tematy.

Zjazd rozpoczął się w piątek (29.03) od nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Następnie, po krótkim spotkaniu organizacyjnym i konferencji, nastąpiła część integracyjna, która przeszła swobodnie we wspólnotowy czas dla braci i sióstr.

Jak owce między wilki

W sobotę diakonia ewangelizacyjno-medialna skupiła się na swoim temacie zjazdu: „Głoś naukę”. Opiekun diakonii, ks. Jarosław Krzysztonek SDB, w swojej konferencji nawoływał do odwagi i odpowiedzialności w świadectwie.

- Nie bez powodu Pan Bóg posłał apostołów „jak owce między wilki” – przecież logiczniej byłoby wysłać wilki między owce – mówił. – Nie chodzi o to, żebyście byli najsilniejsi, ale o to, byście prosili o wszystko, co Wam potrzebne, bo Bóg najpierw powołuje, a później uzdalnia.

Na spotkaniu w grupie uczestnicy rozważali osobiste podejście do kwestii głoszenia i zastanawiali się, na ile są w stanie nieść innym Chrystusa w codziennym życiu.

Sobotnie popołudnie upłynęło diakonii pod znakiem warsztatów. W Pile zagościł ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB, delegat Inspektorii ds. mediów, który opowiedział uczestnikom o podstawowych zasadach tworzenia filmów i materiałów. Owocem tego czasu jest scenariusz reklamy rekolekcji, która niebawem ma zostać nagrana.

Liturgia spoiwem Kościoła

Tematem spotkania Diakonii Modlitwy było piękno modlitwy liturgicznej. Ksiądz Łukasz Piskuła SDB, który najpierw pomógł w przeżyciu i rozważeniu Drogi Krzyżowej, wygłosił jeszcze w piątek konferencję dotyczącą przede wszystkim natury i specyfiki Liturgii Godzin jako modlitwy wspólnotowej Kościoła, zyskującej popularność wśród świeckich.

W drugim dniu spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z Diakonią Modlitwy ks. Bartłomiej Chmielewski SDB i ks. Andrzej Finc SDB.

Pierwszy z wymienionych w swojej konferencji skupił się na osobistym przygotowaniu do przeżywania Liturgii - przez zrozumienie jej wyrazu i sensu udział w niej jest bardziej świadomy, a prawdziwe umiłowanie wymaga poznania. Ponadto, choć rozproszenia są codziennością, codziennością winna także być modlitwa do Ducha Świętego, aby je odsuwał.

Ksiądz Finc z kolei mówił między innymi o sakramentach i sakramentaliach, o różnicach między nimi, o "źródle" działania różnych form modlitwy, w tym także egzorcyzmów, przytaczając błędną, acz względnie popularną koncepcję "magiczności" symboli, gestów i słów.

Popołudniem członkowie Diakonii Modlitwy udali się na seans kinowy filmu "Miłość i miłosierdzie", opowiadającego o życiu świętej Faustyny i jego owocach, trwających i rosnących do teraz.

Zjazd dwóch diakonii zakończył się w niedzielę, po wspólnie przeżywanej Eucharystii i krótkich świadectwach. Dla obu grup był to intensywny czas – oby wszystko, czego oazowicze dowiedzieli się w tamten weekend, przyniosło jak najlepszy owoc.

Autor

Alicja Dominiuk
Mateusz Cichosz

Źródło

Udostepnij