Przejdź do treści

Wiadomości

Kongres Maryjny w Różanymstoku

  • 14 maja 2019 r.

W sobotę, 11 maja 2019 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej, odbył się Ogólnopolski Kongres Maryjny, który zgromadził liczne grono czcicieli Wspomożycielki Wiernych przynależących do Rodziny Salezjańskiej, a także uczestników Różanostockich Wieczerników Modlitwy i pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski specjalnie na to wydarzenie.

Na początku spotkania zebranych w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Różanymstoku powitał kustosz sanktuarium ks. Adam Wtulich i zaprosił do obejrzenia filmu pod tytułem „Różanystok. Kraina cudów” o historii sanktuarium i kulcie Matki Bożej Różanostockiej. Po projekcji filmu s. dr Małgorzata Łukawska FMA wygłosiła referat zatytułowany "Kościół w dłoniach kobiety", w którym wskazała na rolę kobiet we wspólnocie Kościoła, rozpoczynając od Matki Jezusa Chrystusa. Siostry salezjanki ze wspólnoty w Różanymstoku poprowadziły modlitwę różańcową, która była bezpośrednim przygotowaniem do Mszy Świętej.

Eucharystii o godzinie 12.30 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz inspektor Andrzej Wujek, przełożony inspektorii warszawskiej. W koncelebrze było ponad trzydziestu kapłanów, miedzy nimi ksiądz inspektor Jarosław Pizoń, przełożony inspektorii wrocławskiej. Oprawę muzyczną liturgii stanowił chór i orkiestra z Różanostockiej Bazyliki. Na zakończenie Mszy Świętej ks. Andrzej Wujek poświęcił złotą różę jako wotum dziękczynne Matce Bożej Różanostockiej w setną rocznicę powstania Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Dokonał również aktu zawierzenia Matce Bożej wszystkich współbraci i całej warszawskiej inspektorii.

Na rozpoczęcie drugiej części Kongresu Maryjnego głos zabrał ksiądz inspektor Jarosław Pizoń, który przybliżył historię tych spotkań, a także wspomniał dwóch zmarłych salezjanów, którzy stali u początku idei kongresów: ks. Adama Duraka i ks. Janusza Zdolskiego. Kolejny referat pod tytułem "Prawdy wiary w ikonografii maryjnej" wygłosił profesor dr hab. Karol Klauza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ostatnim modlitewnym momentem Kongresu było nabożeństwo majowe z adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie słowo podziękowania za to niezwykłe wydarzenie wygłosił ks. Andrzej Wujek, także udzielił zebranym błogosławieństwa za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Kolejny kongres odbędzie się w inspektorii krakowskiej.

Autor

ks. Adam Wtulich SDB

Zdjęcia


Udostepnij