Przejdź do treści

Wiadomości

Kraków: Kwartalny Dzień Skupienia

  • 12 czerwca 2019 r.
Zdjęcie: Dominik Kruszyński SDB
Zdjęcie: Dominik Kruszyński SDB

Salezjanie w swym codziennym zawierzeniu Maryi proszą Ją, by pomagała im dochować wierności Ojcu Świętemu.

Ks. Marcin Kaznowski SDB, wikariusz ks. Inspektora, głosił w naszym seminarium kwartalny dzień skupienia, 31 maja i 1 czerwca. Tematykę poświęcił papieżowi Franciszkowi, jego myślom, dokumentom oraz kontrowersjom wokół jego osoby. W swym nauczaniu wykazywał, że papież Franciszek jest prorokiem XXI wieku. Jego wysiłki dążą do przywrócenia światu czystego światła Ewangelii. Pragnie kierować wzrok współczesnego człowieka na ubogich, chorych i zapomnianych. Prawo oraz utarte schematy nie są najważniejsze. Duch Święty wieje kędy chce. Przez wieki wzbudzał nowych proroków, którzy zawsze byli prześladowani. Jezusa też prześladowano. Podważano Jego naukę. Krytykowano relacje Jezusa do Samarytan, celników i grzeszników. W tym wszystkim papież Franciszek jest podobny do Zbawiciela. I to jest dla niego największą obroną!

Ks. Wikariusz podjął się bardzo gorliwie odnowy charyzmatu wierności Ojcu Świętemu. Podczas kazania zachęcał słuchaczy, by mieli twarz Jezusa, a nie Jana Chrzciciela. Twarz miłości a nie twarz prawa. Twarz wiary a nie twarz zwątpienia. Jan Chrzciciel jako prorok miał wątpliwości, gdy Jezus chodził do nieprzyjaciół Izraela. Dziś papież Franciszek ma twarz Jezusa prześladowanego, umęczonego, nie mającego swego miejsca, samotnego, opuszczonego, niezrozumianego. Papież Franciszek jest bardzo podobny do Jezusa. Ks. Wikariusz zachęcał wszystkich, by starali się o twarz Jezusa.

Autor

Damian Okroj SDB

Źródło

Udostepnij