Przejdź do treści

Wiadomości

Łosiówka: Gaudeamus!

  • 2 października 2019 r.

Dzień 1 października jest dniem ważnym dla każdego studenta. Uroczysta inauguracja roku akademickiego miała również miejsce w naszym salezjańskim teologacie na Łosiówce.

Inaugurację roku akademickiego i formacyjnego rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Tadeusz Jarecki, przełożony inspektorii warszawskiej salezjanów. Ksiądz Inspektor wygłosił okolicznościową homilię, w której wskazał na przykład życia i poświęcenia dla Miłości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. I my zbliżając się do Jezusa przez studia teologiczne, mamy świadczyć o tej Miłości, tam gdzie żyjemy.

Następna część uroczystości miała miejsce w auli seminaryjnej. Rozpoczął ją uroczysty śpiew „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Canticum pod dyrekcją dr Andrzeja Korzeniowskiego. Potem ksiądz rektor Adam Paszek dokonał sprawozdania z ubiegłego roku seminaryjnego, po czym nastąpił wykład inauguracyjny pt. „Chrześcijaństwo a kultura grecka”, który wygłosił ks. dr hab. Marek Gilski. Następnie głos mieli okazję zabrać zaproszeni goście. Wśród nich byli wszyscy inspektorzy polskich inspektorii salezjańskich, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII, s. Inspektorka Lidia Strzelczyk wraz siostrami salezjankami, profesorowie, wykładowcy i współbracia.

Wieczorem nasza wspólnota teologiczna udała się do sióstr karmelitanek. Jest to tradycja naszej wspólnoty, a zarazem dar wdzięczności siostrom za modlitwy jakimi otaczają naszą wspólnotę. Po uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Dariusz Porzucek, udaliśmy się na spotkanie z siostrami.

Niech kolejny rok akademicki i formacyjny przyniesie ewangeliczny owoc w życiu każdego z nas i przyczynia się do rozwijania naszych zdolności, abyśmy mogli gorliwie służyć młodzieży.

Autor

Adrian Arkita SDB

Źródło

Udostepnij