Przejdź do treści

Wiadomości

Wrocław: Kongres SSWiSW prowincji wrocławskiej

  • 25 listopada 2019 r.

W sobotę 9 listopada 2019 r. w Inspektoracie Salezjanów we Wrocławiu odbył się Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic (SSWiSW) prowincji wrocławskiej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. członkowie rady prowincjalnej i członkowie rad lokalnych oraz gość specjalny – Stanislav Veselsky – członek Rady Światowej SSWiSW oraz radca Regionu Europy Centrum-Wschód.

Kongres rozpoczął się modlitwą do Ducha świętego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Bosko. Po przedstawieniu i przywitaniu uczestników przez koordynatorkę prowincji głos zabrał ksiądz inspektor Jarosław Pizoń SDB, a następnie delegatka prowincjalna s. Małgorzata Ogrodnik CMW odczytała słowo skierowane do członków SSWiSW przez siostrę inspektorkę Annę Świątek CMW. Każdy z zebranych miał możliwość przedstawienia się i powiedzenia kilku zdań o sobie.

Kolejnym punktem programu była przygotowana przez członka Rady Światowej prezentacja, w której przedstawione zostały: Rada Światowa i regiony, w których posługują Salezjanie Współpracownicy. Stanislav Veselsky przekazał zgromadzonym przesłanie od księdza generała z tegorocznego spotkania Rady Światowej zachęcające m.in. do wzrastania w tożsamości salezjańskiej i charyzmatycznej. W swojej prezentacji Stanislav nawiązał do punktów będących efektem prac Kongresu Regionu w 2017 r. w Veržej w Słowenii, tj.:

  • świadectwa życia Salezjanów Współpracowników w wymiarze osobistym i wspólnotowym w centrach lokalnych;
  • modlitwy o nowe powołania i o wierność dla tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie Pana;
  • uwidocznienia życia wspólnotowego i świadczenia o wartościach w konkretnym apostolstwie;
  • dbałości o jakość relacji zarówno między samymi Współpracownikami, jak i w Rodzinie Salezjańskiej.

Podkreślił również wagę obecności delegatów i delegatek centrów lokalnych i rad prowincjalnych w życiu Stowarzyszenia jako duchowych przewodników i charyzmatycznych towarzyszy apostolskiej posługi wobec młodzieży i Kościoła. Na zakończenie swojego wystąpienia w imieniu Rady Światowej, Radca Regionu zaprosił do zapoznania się w Centrach lokalnych z Komentarzem do Programu Życia Apostolskiego oraz Wytycznymi i wskazówkami dotyczącymi formacji Salezjanów Współpracowników. Prelegent poprosił także wszystkich członków rad prowincjalnych i rad lokalnych o przestudiowanie Karty tożsamości charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej i zachęcenie wszystkich Salezjanów Współpracowników do jej przeczytania i wprowadzenia w życie. Godnym uwagi był fakt, że Stanislav Veselsky, posłużył się w swoim wystąpieniu tekstem przetłumaczonym na język polski, choć z pochodzenia jest Słowakiem. Gratulujemy!

Autor

Marta Budzeń

Źródło

Udostepnij