Przejdź do treści

Wiadomości

Ważne święto dla salezjanów

  • 24 stycznia 2020 r.

Franciszek Salezy, choć mianowany został biskupem Genewy, ze względu na zakaz kalwinów nie mógł sprawować swojego urzędu w tym mieście. Dzięki swojej dobroci i łagodnemu usposobieniu, przywrócił do jedności z Kościołem katolickim ok. 70 tysięcy kalwinów. Praktykował tzw. devotio moderna, duchowość podkreślającą rozwój naturalnych cnót przez otwarcie się człowieka na działanie Bożej łaski. W miejsce surowych umartwień zalecał rozwijanie ducha modlitwy i służby wobec bliźnich.

Dziś w sposób szczególny wspominamy tego Świętego.

Rozbudowany życiorys św. Franciszka Salezego dostępny jest na stronie Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

Źródło
Udostepnij