Przejdź do treści

Wiadomości

Kopiec: grudzień 2019 w nowicjacie

  • 27 stycznia 2020 r.

Miesiąc ten był dla nas, nowicjuszów, bardzo intensywny. Zaczęliśmy go od nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie jej trwania w naszej wspólnocie mieliśmy wiele powodów do świętowania i wiele oraz okazji do różnych spotkań.

Pierwszym z nich było skrutynium i kuratorium, na którym księża z zarządów inspektorii przyjechali omówić funkcjonowanie domu nowicjackiego oraz ocenić nowicjuszy. Po obiedzie był czas, by inspektorzy i wikariusze porozmawiali z kandydatami do zgromadzenia ze swojej inspektorii.

Dwa dni później w naszej wspólnocie świętowaliśmy imieniny nowicjusza Krystiana. Kilku nowicjuszów zorganizowało grę z tej okazji. Była to przerobiona wersja „Awantury o kasę”, którą nazwali „Awanturą w nowicjacie”. Wieczór ten upłynął nam bardzo szybko i wesoło przy wspólnej zabawie.

Szóstego grudnia poszliśmy do szkół z posługą mikołajkową. Troje z nas przebrało się za świętych Mikołajów i rozdawaliśmy dzieciom prezenty w szkołach i parafii. Pozostali nowicjusze przebrani za anioły byli pomocnikami Mikołaja. Nawiedziliśmy między innymi szkołę podstawową i przedszkole w Rybnej, w Czarnym Lesie, kościół parafialny w Białej oraz naszą kaplicę w Kopcu.

Co roku nowicjusze zakładają na czas nowicjatu mniejsze grupy, tak zwane Towarzystwa, gdzie modląc się wspólnie, oddają cześć obranemu przez siebie patronowi. Również w tym dniu, gdy rozdawaliśmy prezenty dzieciom, wieczorem obchodziliśmy uroczyste zaprzysiężenie Towarzystwa Najświętszego Serca Pana Jezusa, do którego należy pięciu nowicjuszów. Z kolei następnego dnia w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Towarzystwa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, do którego z kolei należy czterech nowicjuszów.

Ósmego grudnia przeżywaliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W trakcie nowenny pisaliśmy listy do matki Bożej, które wieczorem spaliliśmy. Maryja odpowiedziała nam na nie w formie fragmentów z Pisma Świętego, które wręczał nam Ksiądz Magister.

Następnego dnia obchodziliśmy imieniny ks. dyr. Wiesława Żygadło. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystego obiadu, na który zjechali się liczni księża z okolicznych parafii.

W tym pięknym miesiącu nie mogło nas zabraknąć również na Jasnej Górze. W dwa dni po uroczystości Maryjnej odbyła się msza święta pod cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Niestety nie wszyscy mogli wziąć w niej udział z powodu choroby. Jeden z nas bowiem zachorował i przez pięć dni był wyłączony z życia nowicjackiego.

W trakcie nowenny przed Bożym Narodzeniem, która zaczęła się szesnastego grudnia, przeżywaliśmy Miesięczny Dzień Skupienia (19.12). Przewodniczył nim ks. Piotr Sosnowski, wikariusz inspektorii warszawskiej. Jak co miesiąc zjechało się wielu księży salezjanów z okolicznych placówek.

Autor

nowicjusz Mariusz Pitek

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij