Przejdź do treści

Wiadomości

KG28: Raport Przełożonego Generalnego na żywo na Facebooku

  • 18 lutego 2020 r.

Wczoraj, w poniedziałek 17 lutego 2020 r., rozpoczęły się sprawozdania-prezentacje sektorów i regionów ze strony członków Rady Generalnej. Dziś, we wtorek 18 lutego, Przełożony Generalny przedstawi sprawozdanie ze stanu zgromadzenia (o godz. 17.30), z czego będzie bezpośrednia transmisja na stronie Facebooka ANS.

Kard. López Romero urodził się w Vélez Rubio (Hiszpania) w 1952 roku. Obecnie jest pasterzem małej wspólnoty katolickiej liczącej ponad 20 tys. wiernych – cudzoziemców, w której większość stanowią ludzie młodzi z krajów subsaharyjskich.

W swoim przesłaniu, jakie skierował do Salezjańskiej Agencji Informacyjnej (ANS), kardynał kieruje swoją myśl do wszystkich salezjanów świata:

– Dzisiaj biorę w posiadanie ten kościół, który jest moim kościołem w Rzymie. Ojciec Święty przydzielił mi ten kościół, bym był złączony z Kościołem Rzymskim, który jest uniwersalnym punktem odniesienia, jeszcze ściślejszymi więzami. Korzystam z tej okazji, by pozdrowić cały salezjański świat, pozostając w stałej łączności z Papieżem. Jestem biskupem Rabatu, a nasz Kościół przeżywa wiarę z wielkim entuzjazmem. Proszę was o modlitwę, abyśmy mogli stanowić Kościół, który daje świadectwo w Maroku, gdzie większość stanowią muzułmanie, i gdzie razem angażujemy się w budowanie Królestwa Bożego. Niech Ksiądz Bosko i Maryja Wspomożycielka nam w tym dopomogą.

Pierwszy akt związany z wzięciem w posiadanie tego rzymskiego kościoła przez kardynała miał miejsce przy drzwiach kościoła pw. św. Leona I przy ul. Prenestina 104. Kardynał Lopez, któremu towarzyszył proboszcz parafii, ks. Vito di Nuzzo, ucałował krzyż, a następnie wszedł do wnętrza kościoła, gdzie zebrani wierni powitali go oklaskami. Następnie purpurat udał się do ołtarza Najświętszego Sakramentu, gdzie spędził jakiś czas na modlitwie. Potem wdział szaty liturgiczne i odprawił Eucharystię, w czasie której został odczytany dekret, zaliczający go w poczet “kardynałów prezbiterów”.

Jak wiadomo, kardynałowie są mianowani przez papieża, który w czasie mianowania ich przydziela im parafię tytularną diecezji rzymskiej lub podrzymskiej – suburbikalną, co symbolizuje jedność kolegium kardynałów, stanowiąc wsparcie dla posługi duszpasterskiej Biskupa Rzymu.

Od wczoraj kościół parafialny pw. św. Leona I został ozdobiony dwoma herbami: na jednych drzwiach kościoła został umieszczony herb biskupi papieża, a na drugich – herb kardynała Lópeza Romero, zależnego od tego pierwszego.

Kardynałowie pełnią liczne zadania, wśród których do najważniejszych należy wybór następcy św. Piotra. Papież Paweł VI ograniczył wiek kardynałów elektorów, a więc tych, którzy mogą wybierać papieża, do 80 lat, i ich liczbę do 120.

Kościół pw. św. Leona I jest kościołem diecezji rzymskiej, który został założony 7 października 1952 roku.

Transmisja ze sprawozdania Przełożonego Generalnego będzie publikowana na profilu  InfoANS na Facebooku dziś, 18 lutego 2020 r., o godzinie 17.30

Źródło
Udostepnij