Przejdź do treści

Wiadomości

Aleksandrów Kuj.: informacja o przetargu

  • 2 czerwca 2020 r.

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Zmiana przeznaczenia części budynku – adaptacja plebanii na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z rozbudową i przebudową o windę zewnętrzną".

Projektem objęty jest budynek plebanii przy ul. Księdza Franciszka Szczygłowskiego nr 5 w Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski, w powiecie aleksandrowskim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Ogłoszenie o przetargu zostało również opublikowane w Bazie Konkurencyjności.

Więcej informacji w załącznikach do pobrania poniżej:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Wykaz robót (na wezwanie)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób (na wezwanie)

Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności

Załącznik nr 7 - Zobowiazania podmiotu trzeciego

UMOWA

Wyciąg z dokumentacji technicznej

Zaświadczenie NATURA 2000

Pozwolenie na budowę

Przedmiar cz. 1

Przedmiar cz. 2

Autor

Red.

Źródło

Udostepnij