Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Czarny Dunajec: Uroczystość patronalna

3 lutego 2013 r. -- Redakcja
W czwartek 31 stycznia uczniowie Salezjańskiego Liceum w Czarnym Dunajcu zebrali się w godzinach popołudniowych, aby przeżyć coroczną uroczystość św. Jana Bosko. Obok salezjańskiej młodzieży wzięli w niej udział przedstawiciele miejscowych organów władzy z wójtem gminy p. Józefem Babiczem na czele, delegaci Kuratorium Oświaty, inicjatorzy powstania liceum salezjańskiego, dyrektorzy szkół, byli wychowankowie, rodzice, duchowieństwo i inni goście powiadomieni i zaproszeni przez dyrektora szkoły ks. W. Strzeleckiego. Zgodnie z programem pierwsza część uroczystości rozpoczęła się o godz. 17.00 od Mszy św. w tutejszym kościele parafialnym. Przy ołtarzu stanęło kilka kapłanów, aby pod przewodnictwem ks. M. Dziubińskiego razem z zebranymi dziękować Bogu za dar Ojca i Nauczyciela młodzieży. Sprawowaniu Eucharystii towarzyszył śpiew tradycyjnych polskich kolęd.
(fot. sdb.org.pl)
(fot. sdb.org.pl)

Szczególnym akcentem tej celebracji i całej uroczystości było wprowadzenie relikwii Świętego, którego dokonał pod koniec mszy ks. inspektor D. Bartocha, przełożony krakowskiej prowincji salezjanów. Z Krakowa przywiózł on relikwiarz wykonany przez salezjańskich artystów – księży Leszka i Roberta Kruczków, wraz z cenną zawartością, która pozostanie jako ślad obecności księdza Bosko w tym miejscu. Ucałowanie tego religijnego znaku zamknęło sprawowanie liturgii i stanowiło przejście do drugiego punktu programu, jakim był koncert w wykonaniu zespołu New Day z ośrodka w pobliżu Gorlic.

Po koncercie, na zaproszenie ks. Dyrektora goście przeszli do budynku szkolnego, gdzie przy stołach korzystaliśmy z kulinarnych atrakcji, przygotowanych dzięki dotacji z Urzędu Gminy. Przydała się i gorąca herbata i dobra atmosfera tego momentu przeżywanego w duchu wspólnoty, który zamykał naszą uroczystość Patrona Szkoły – oraz Ojca i Nauczyciela młodzieży. Każdy gość otrzymał medalik przywieziony z Rzymu, myśl o radości oraz pierwszy numer czasopisma „Don Bosco” w odnowionej wersji.

ks. M. Dziubiński

Tagi