Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Dzień Jedności Rodziny Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej

4 grudnia 2016 r. -- Redakcja
W tym roku na miejsce radosnego świętowania imienin przełożonego inspektorii warszawskiej, ks. dra Andrzeja Wujka wybrano dzień 26 listopada. Uroczystość odbyła się w Szkołach Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim.

Już od samego poranka szkolny parking zapełniał się samochodami. Przybywali goście: siostry salezjanki, salezjanie, salezjanie współpracownicy, wolontariuszki Księdza Bosko, pracownicy i rodzice szkół salezjańskich, dzieci i młodzież. Wszyscy chcieli tego dnia złożyć życzenia Solenizantowi.

O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się Uroczysta Eucharystia. Przy ołtarzu zgromadziło się 60 kapłanów. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Inspektor, zaś okolicznościowe słowo Boże wygłosił ks. Sławomir Łubian. W homilii odniósł się do jednego z elementów dekoracji ołtarza - mozaiki przedstawiającej ks. Bosko. Ks. Łubian podkreślił braterską jedność różnorodnej , tak jak mozaika, Rodziny Salezjańskiej. Dzięki temu wszyscy jej członkowie mogą skutecznie współpracować w ewangelizacji młodych i ubogich.

Piękną oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół wokalny „Kreska” kierowany przez pana Jakuba Maguzę oraz schola, którą przygotowała pani Monika Pszkit.
Po mszy świętej – program artystyczny. Najpierw wystąpił zespół muzyczno – wokalny „Kreska”, po nim zaprezentowała się „Mała Kreska” złożona z uczniów klas IV – VI mińskiej podstawówki. I starsi , i młodsi z zapałem wyśpiewywali życzenia imieninowe!
Kolejny punkt programu to popisy taneczne i wokalne Zespołu Pieśni i Tańca „ Salezjanek” z Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Mińsku, którym kierują panie: Edyta Kuć i Danuta Graboś. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały tańce ludowe a publiczność nagrodziła ich występy prawdziwą owacją.
Program artystyczny zakończył występ młodych aktorów z Teatru „PoProstu” z Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie, kierowanego przez panią Joannę Rogalę. Zaprezentowali oni spektakl pt. PHYLLOXERA, którego scenariusz oparty jest na jednym ze snów św. Jana Bosko. Przedstawienie zostało przyjęte przez widzów z ogromną radością. Bardzo się podobało, a młodzi aktorzy zebrali wiele gratulacji i ciepłych słów.
Kolejny punkt uroczystości to oficjalne życzenia, podziękowania, wyrazy uznania i życzliwości składane Solenizantowi przez przedstawicieli poszczególnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej. W wystąpieniach pojawiał się motyw przewodni uroczystości – mozaiki przedstawiającej ks. Bosko. Składający życzenia podkreślali fakt, ze ks. Inspektor potrafi stworzyć piękną, salezjańską mozaikę z różnorodności talentów, osobowości zarówno współpracowników, jak i podwładnych. Na zakończenie wyraźnie wzruszony Solenizant podziękował za życzliwość wszystkim uczestnikom uroczystości oraz zaprosił na poczęstunek.

Po doznaniach duchowych i kulturalnych nadszedł czas na obiad oraz braterskie dialogi przy kawie, herbacie i cieście. W tym czasie każdy miał okazję do krótkiej rozmowy z Solenizantem i osobistego złożenia życzeń. Dzień upłynął w prawdziwie rodzinnej atmosferze.

Renata Bakuła
wicedyrektor Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Tagi