Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Dzień Misji Salezjańskich 2017: "...i pozostali z nami"

11 listopada 2016 r. -- Redakcja
Dzień Misji Salezjańskich 2017 ponownie będzie skupiać naszą uwagę na dziele salezjańskim w Ameryce Łacińskiej. W dniu 11 listopada 1875 r. wyruszyła z Turynu pierwsza Salezjańska Ekspedycja Misyjna, która udała się właśnie w kierunku tej części świata. I stamtąd również wyrastają korzenie salezjańskiego powołania misyjnego, które potem rozprzestrzeniły się na cały świat, by mogła być realizowana ewangelizacja ludzi młodych i ludów tubylczych.

Jak to wyjaśnił ks. Guillermo Basañes, radca generalny ds. misji salezjańskich, w tym roku będzie zaproponowana Ameryka Łacińska jako specyficzny przedmiot zainteresowania z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu na pamięć historyczną. Jest konieczne, aby młodsze pokolenia salezjanów lepiej poznały historię początków misji salezjańskich i uczynili przedmiotem studium doświadczenie tych pionierów oraz różnorodność metod ewangelizacji.

Po drugie, jest to sposób promocji salezjańskiego wolontariatu młodzieżowego, w ramach którego przede wszystkim młode osoby świeckie angażują się w różnego rodzaju inicjatywy, ukierunkowując go w stronę wspólnot tubylczych z regionów amerykańskich.

I na koniec, posłuży to do pobudzenia powołań misyjnych ad gentes. Wielu z tych tubylców nie ocalałoby, już by nie istniało, gdyby nie salezjanie, którzy służyli młodzieży aż po swoje ostatnie tchnienie.

Dzień Misji Salezjańskich chce pomóc całej Rodzinie Salezjańskiej lepiej poznać zaangażowanie misyjne Zgromadzenia, otworzyć oczy na nowe obszary misyjne, przezwyciężając wszelką pokusę zamykania się we własnym kontekście, i przypomnieć o uniwersalnym zasięgu salezjańskiego charyzmatu.

Przełożony Generalny dodaje, że trzeba koniecznie wzbudzić entuzjazm w całej Rodzinie Salezjańskiej, gdy chodzi o gorliwość w ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych na gruncie pierwszego głoszenia Jezusa, ponieważ Rodzina Salezjańska zrodziła się misyjna i nie może być inna.

Jak to jest w zwyczaju, także i tym razem Dniowi Misji Salezjańskich będą towarzyszyć różne pomoce, które pomogą lepiej zrozumieć całą ideę, rozpowszechnić ją i urzeczywistnić.

Obecnie na ANSChannel jest dostępny filmik, w którym ks. Martín Lasarte, z sektoru misji, przybliża znaczenie tego Dnia. Natomiast w najbliższych tygodniach zostanie rozpowszechniony inny filmik, który będzie przybliżać niektóre z doświadczeń misyjnych związanych z tubylczymi ludami Ameryki Łacińskiej.

Tagi