Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Edukacyjny apel w Gimnazjum Salezjańskim im. św. Edyty Stein - "Ocalić Katyń od zapomnienia"

13 kwietnia 2016 r. -- wroclawm
I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy... Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. I woła sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie... Prawdę o jeńców tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie

W 76. rocznicę zbrodni katyńskiej społeczność Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego we Wrocławiu pochyliła się z szacunkiem nad mogiłami ofiar tej zbrodni uczestnicząc w uroczystej Mszy Świętej i apelu edukacyjnym. W piątek 8 kwietnia w obecności Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka, oddaliśmy hołd majorowi Piotrowi Ilkowskiemu, rozstrzelanemu w Katyniu, którego pamięć czcimy od 2010 roku realizując projekt Katyń – ocalić od zapomnienia. Projekt, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów oraz przywracanie i zagwarantowanie im zbiorowej , pokoleniowej pamięci, poprzez zasadzenie 22 tysięcy Dębów Pamięci. W słowie skierowanym do zebranych Pan Kurator podkreślił szczególny walor uczestniczenia w tym właśnie programie edukacyjnym i jego znaczenie w pielęgnowaniu ciągłości przekazu pokoleń o ich istotnych wydarzeniach dla Polski. Ksiądz Inspektor Alfred Leja, który przewodniczył Liturgii za Polaków rozstrzelanych w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na nieludzkiej ziemi oraz członków prezydenckiej delegacji , która zginęła 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, dodał, że bez Golgoty Wschodu nie byłoby Smoleńska. Gdy z wdzięcznością odnosimy się do ofiar zbrodni katyńskiej, nie sposób obojętnie odnieść się do 96 ofiar dramatu pod Smoleńskiem.
„ Nie sposób bowiem, aby śmierć panowała nad tymi , którzy zaufali Panu” mówił Ksiądz Dyrektor Jan Gondro w homilii wspominając męczenników, którzy przez chrzest stali się uczestnikami męki i śmierci Chrystusa mając również udział w Jego zmartwychwstaniu.
Odczytanie życiorysu majora Piotra Ilkowskiego, poświęcony mu montaż słowno – muzyczny oraz wspólne modlitewne spotkanie przy dedykowanym jego pamięci Dębie i symbolicznym Kamieniu, to okazja do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny pokazywanej poprzez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Magdalena Milczanowska
nauczycielka historii

Tagi