Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

formacja początkowa

Warszawa: Zjazd asystentów

11 października 2016 r. -- Redakcja
Lutomiersk, Sokołów Podlaski, Warszawa, Smorgoń, Borowlany oraz Mińsk – pracujący w tych tych 6 miejscach asystenci inspektorii warszawskiej wzięli udział w swoim spotkaniu formacyjnym. Przez trzy dni, od 7 do 9 października, słuchali różnych konferencji oraz dzielili się własnym doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

Piła: Śluby wieczyste

31 lipca 2016 r. -- Redakcja
(fot. pila.salezjanie.pl/)
W sobotę 23 lipca 2016 w kościele pw. św. Rodziny w Pile miała miejsce uroczystość złożenia ślubów wieczystych przez czterech salezjanów z inspektorii pilskiej: kl. Jarosława Budnego, kl. Artura Chejnowskiego, kl. Jarosława Krzysztonka i kl. Konrada Roszczyka.

Nowi diakoni AD 2016

27 czerwca 2016 r. -- Redakcja
(fot. Krzysztof Trojanowski)
„Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać.” – to słowa, które w sobotę, 25 czerwca, usłyszało 8 salezjanów podczas liturgii święceń diakonatu.

Strony

Subscribe to RSS - formacja początkowa