Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Kongres Prowincjalny Salezjanów Współpracowników w Woźniakowie

22 września 2015 r. -- Redakcja
W dniach 19–20 września br. w Kutnie Woźniakowie odbył się Kongres Prowincjalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic Prowincji Warszawskiej. Tematem przewodnim tegorocznego kongresu było podsumowanie kończącej się, trzyletniej kadencji Rady prowincjalnej SSW oraz wybór nowej Rady. Przeprowadzona została także dyskusja na temat programu formacyjnego–apostolskiego na kolejną 3-letnią kadencję 2015–2018.
(fot. ssw.warszawa.pl)
(fot. ssw.warszawa.pl)

Obrady Kongresu rozpoczęły się w sobotę po godz. 10. Najpierw wybrano przewodniczącego obrad, protokolanta, zatwierdzono porządek zebrania oraz regulamin obrad. Następnie wybrano Komisję Mandatowo–Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W dalszej części Pan Mirosław Hartung, koordynator ustępujący, przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w ostatnich 3 latach działalności Rady, natomiast pani Jadwiga Kotarska – administrator ustępujący - przedłożyła sprawozdanie finansowe. Po dyskusji nad sprawozdaniami odbyło się głosowanie za udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie Prowincjalnej. Słowa podziękowania członkom dotychczasowej Rady przekazał ks. delegat Henryk Bonkowski i wręczył poszczególnym osobom książkę - św. Jana Bosko Wspomnienia Oratorium.

Przed południem poznaliśmy nowych kandydatów do Rady Prowincjalnej oraz ich zaangażowanie w Stowarzyszeniu. W samo południe rozpoczęła się Msza Święta, w której dziękowaliśmy Bogu za Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników, jak i za Radę ustępującą. W sposób szczególny wyraziliśmy słowa uznania panu Mirosławowi Hartungowi i pani Jadwidze Kotarskiej za 6 – letnia współpracę w Radzie Prowincjalnej.

W godzinach popołudniowych spośród dziesięciu kandydatów do Rady Prowincjalnej na 3-letnia kadencję zostali wybrani:

  • Elżbieta Gawłowska - Łódź - Koordynator

  • Sławomir Krysiak - Płock - Zastępca Koordynatora

  • Róża Newska - Czerwińsk - Administrator

  • Mateusz Waligórski - Łódź- Sekretarz

  • Barbara Raducha - Różanystok - Radca ds. Formacji

  • Marianna Krysiak - Płock - Radca

  • Jan Czarkowski - Kutno - Radca

Z urzędu do Rady wchodzą:

  • Ks. Henryk Bonkowski – Warszawa – Delegat Prowincjalny SDB

  • S. Teresa Nowak – Pogrzebień – Delegatka Prowincjalna CMW

Nowa Rada zaprezentowała kierunki i wskazania do pracy Stowarzyszenia na lata 2015–2018. Wszyscy uczestnicy Kongresu zostali zaopatrzeni w materiały do realizacji programu formacyjno-apostolskiego na rok 2015/2016.

W sobotni wieczór wspólnotę kongresową nawiedził Ks. Inspektor Andrzej Wujek. Rozmowy o charyzmacie Księdza Bosko, o Rodzinie Salezjańskiej ukształtowały rzeczywiście pogodny, salezjański wieczór. W imieniu Siostry Inspektorki Lidii Strzelczyk przesłanie do uczestników Kongresu wypowiedziała Siostra Delegatka z Warszawy s. Teresa Zegzuła.

Niedzielne przedpołudnie przeżywaliśmy w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu koło Kutna. Różaniec, Eucharystia i Droga Krzyżową Narodu Polskiego – to najważniejsze etapy naszego pielgrzymowania do uroczego zakątka pod Kutnem.

Kongres zakończył się uroczystym obiadem z miejscową wspólnotą salezjanów, której od kilku tygodni - jako dyrektor - przewodniczy ks. Sławomir Łubian. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele następujących Centrów Lokalnych SSW Prowincji Warszawskiej: Głosków, Czerwińsk, Katowice, Kutno, Kielce, Łódź (św. Teresa), Łódź (Wspom. Wiernych), Łódź (Brauna), Olsztyn, Płock, Różanystok, Sępopol, Sokołów (SDB), Sokołów (CMW), Suwałki, Warszawa (Bazylika), Warszawa (Bielany), Żyrardów.

Mateusz Waligórski SSW

Tagi