Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Młodzi dla młodych

19 lipca 2016 r. -- Redakcja
Prawie 600 dzieci z Kutna i okolic skorzystało z letniej oferty wakacyjnej Oratorium im. bł. Michała Rua w Woźniakowie i Stowarzyszenie Lokalnego Salos „Róża Kutno”. Zorganizowane zostały trzy pięciodniowe turnusy półkolonii dla dzieci, które nigdzie nie wyjadą na wakacje.

Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane przez animatorów Oratorium i instruktorów Salos. Zajęcia – dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat – ruszyły od 27 czerwca i trwały do 15 lipca, w godz. od 9 do 15, ale w miarę potrzeb zapewniliśmy dzieciom opiekę do godz. 16. Każdy uczestnik półkolonii miał zapewnione wyżywienie – drugie śniadanie i obiad. Uczestnictwo w półkoloniach było nieodpłatne. Dziećmi zajmowała się 40-osobowa kadra wychowawców, animatorów wspomagających, instruktorów i trenerów. Wakacje zostały zorganizowane zarówno dla dzieci, które w ciągu roku szkolnego przychodzą do Oratorium i uczestniczą w zajęciach sportowych Salos, jak i dla tych, dla których jest to pierwszy kontakt z Woźniakowem.

Lato z Oratorium przebiegało bezpiecznie i radośnie. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, codziennie przewidziane były różne atrakcje, m.in. zajęcia plastyczne, wycieczki, bajka na dużym ekranie. Dzieci doskonaliły umiejętności współżycia i współdziałania w grupie w różnych grach, zabawach oraz innych zajęciach organizowanych na boisku sportowym oraz poza nim. W tym roku zorganizowano wycieczki autokarowe do „Dino Parku” w Kołacinku i do ZOO w Płocku oraz wyjazdy na Aquapark Kutno. Największą atrakcją cieszyła się gra w chorągiewki, która bardzo angażuje uczestników i animatorów. Można odnieść wrażenie, że bez „chorągiewek” półkolonie nie zaistniałyby.

W programie znalazły się zajęcia muzyczne, które zawiązywały wspólnotę, były połączone z pokazywaniem i śpiewem, co dawało możliwość ruchu i radosnej modlitwy. Również zorganizowano zajęcia poznawcze z astronomii.

Nie można zapomnieć, że Oratorium to konkretny styl życia. Prosty, ale wymagający: uświęcanie codzienności. Wypełnianie obowiązków w radości, nieustannym poczuciu Bożej obecności i służbie innym. Dlatego na zakończenie każdego turnusu sprawowana była Msza święta jako dziękczynienie składane Bogu i ludziom za otrzymane dary i pomoc Bożej Opatrzności.

Na zakończenie każdego turnusu młodzież gimnazjalna i szóstoklasiści zostali zaproszeni do Oratorium. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września br. w Oratorium. Bo najważniejszym wyzwaniem formacyjnym oratorium jest wyzwolić wewnątrz różnych zainteresowań procesy zdolne wprowadzić młodzież w autentyczny kontakt z wiarą i kulturą.

Tegoroczne półkolonie zostały dofinansowane ze środków budżetu Prezydenta Miasta Kutno, Wójta Gminy Kutno, Starosty Kutnowskiego, Wojewody Łódzkiego oraz przez darczyńców indywidualnych i firmy, które przekazały darowizny rzeczowe na rzecz półkolonii.

ks. Henryk Chibowski

Tagi