Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Młodzież gimnazjum salezjanskiego dziękuję Panu Bogu za chrzest i uczy się o nim

25 maja 2016 r. -- wroclawm
„mówiąc bowiem o chrzcie, nie mam na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie , które było decydujące dla powstania narodu i ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie”. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

Uroczystą Mszą Świętą i mini dyskusją panelową społeczność Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty Stein włączyła się w ogólnopolskie uroczystości związane z uczczeniem 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa. Do właściwego przeżycia tego ważnego wydarzenia przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu poprzez różnorakie działania dydaktyczne, jak tematyczne lekcje historii i religii, działania Kółka Historycznego, realizację projektu Chrzest Polski – przepustką do Europy w klasach pierwszych, udział w konferencji Fenomen Polskości, zorganizowanej przez Klub Spotkanie i Dialog oraz codzienne słówka na porannym apelu.

Podczas Mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Wikariusz Władysław Nowak , odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, dziękowaliśmy za dar i owoce chrześcijaństwa oraz modliliśmy się, aby to wielkie duchowe i uniwersalne dziedzictwo było kontynuowane i pielęgnowane.

W trakcie mini dyskusji panelowej, w której wzięli udział uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum, ksiądz Dyrektor Jan Gondro, nauczycielka historii Magdalena Milczanowska i katecheta Pan Bartosz Steuer, przybliżone zostały najważniejsze informacje dotyczące chrztu Mieszka I i jego poddanych w najstarszych przekazach źródłowych oraz czasu i miejsca chrztu. Prelegenci w oparciu o bogaty materiał źródłowy i literacki przedstawili argumenty w jaki sposób przyjęcie chrztu przez Mieszka wprowadziło nasz naród w krąg kultury i tradycji chrześcijańskiej i śródziemnomorskiej, czyniąc go niekwestionowanym krzewicielem i obrońcą tych wartości w Europie i na świecie na przestrzeni wieków. Wypowiedzi uczestników ilustrowała i uzupełniała prezentacja multimedialna przygotowana przez katechetę Pana Bartosza Steuera, oparta głównie na przykładach polskiego malarstwa patriotyczno – historycznego. Kulminacją debaty było wspólne obejrzenie materiału archiwalnego z wyboru Polaka kardynała Karola Wojtyły na Papieża 16 października 1978 roku, a zgromadzeni w auli Św. Jana Bosko uczestnicy zareagowali gromkimi brawami.

„Papież Polak, Papież Pielgrzym, wielki owoc polskiego chrześcijaństwa” – wybrzmiały ostatnie słowa dyskusji.

Tradycyjnie w trakcie apelu wystąpiła schola szkolna, która pod opieką Pani Eweliny Dąbrowskiej, nauczycielki muzyki, przygotowała na tę uroczystość specjalny repertuar.

Po zakończonym spotkaniu można było obejrzeć wystawę plakatów przygotowanych przez uczennice i uczniów tegorocznych klas pierwszych Chrzest Polski – przepustką do Europy.

Magdalena Milczanowska

Tagi