Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Nowy numer "DonBOSCO"

3 lutego 2012 r. -- Redakcja
Ukazał się lutowy numer Magazynu Salezjańskiego "DonBOSCO", a w nim...

... autorzy próbują dowieść, że znajomość historii jest niezbędna dla poznania przez wychowanka własnej tożsamości. Ale niezbędna jest również wychowawcom, rodzicom, a także całej Rodzinie Salezjańskej, dla której ks. generał ogłosił Rok Historii przed 200-letnią rocznicą urodzin księdza Bosko, zachęcając tym samym do poznania własnych salezjańskich korzeni. Niewątpliwie zamieszczony naszych łamach wywiad z historykiem - ks. Stanisławem Zimniakiem - może być w tym pomocny.

Tagi