Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

oratoria

Płock: Inspektorialne Spotkanie Animatorów Oratorium

5 maja 2013 r. -- Redakcja
Wychowanie dzieci i młodzieży w oratorium ks. Bosko było nie tylko obowiązkiem pracujących w nim salezjanów. Święty powierzał także to zadanie swoim starszym wychowankom, którzy przykładem, dobrą radą i pomocą mieli służyć młodszym kolegom. W dzisiejszych oratoriach rolę tę przejmują animatorzy. Do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji są oni odpowiednio przygotowywani.

Oratorium jako szkoła życia

21 kwietnia 2013 r. -- Redakcja
Cel - Wschowa! W miniony weekend właśnie to miasto gościło u siebie około setkę animatorów inspektorii wrocławskiej, którzy trzy dni spędzili na wspólnym rozmyślaniu o tym, czego ich nauczyło oratorium i tego, czego mogą nauczyć innych dzięki oratorium.

Strony

Subscribe to RSS - oratoria