Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Rekolekcje przed diakonatem 2016

25 czerwca 2016 r. -- Redakcja
W dniach 17–23 czerwca swoje rekolekcje przeżywali współbracia z piątego kursu przygotowujący się do święceń diakonatu. Nauki ascetyczne i homilie głosił ks. Jerzy Mikuła, magister salezjańskiego nowicjatu w Kopcu.
(fot. losiowka.pl)
(fot. losiowka.pl)

Cykl konferencji nosił tytuł nawiązujący do posługi diakona: „Słudzy Słowa”. W sumie siedemnaście nauk. Rekolekcje w Witowie z pewnością zostaną na długo w naszej pamięci ze względu na ich treść. Trzon porannych rozważań stanowiło słowo Boże, z kolei popołudniowe oparte były na dzieleniu się osobistym doświadczeniem księdza Jerzego. Ten ostatni cykl ksiądz rekolekcjonista nazwał „Konferencjami serdecznymi”, gdyż miały one charakter ojcowskich porad.

Każdego dnia, poza naukami, uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, zakończonej Kompletą i tradycyjnym salezjańskim słówkiem na dobranoc. Niektórzy z nas z powodzeniem przemierzali górskie szlaki odkrywając Boga w pięknie stworzenia. Góry, uczące człowieka pokory wobec swojej wyniosłości, mają w sobie wielką tajemnicę. Wejście na upatrzony szczyt wiąże się z podjęciem trudu. Osiągnięcie zamierzonego celu przynosi radość i satysfakcję. Tak samo dzieje się z nami, w codzienności, w zdobywaniu cnót potrzebnych do autentycznego życia nauką Chrystusa. Dawania prawdziwego świadectwa o Nim!

Bóg, który przemawia, chce być słuchany i wysłuchiwany. Wsłuchiwanie się w subtelny głos Pana będzie od soboty naszym obowiązkiem i przywilejem. Staniemy się sługami Słowa – jak podkreślał Ks. Magister. To znaczy ustami Boga, który przemawia w ciszy, by obwieścić światu swoje zbawcze orędzie.

Maciej Michalak SDB

Tagi