Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Różanystok: Regionalny dzień skupienia salezjanów współpracowników

7 maja 2013 r. -- Redakcja
W sobotę 4 maja Centrum Lokalne Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (SSW) w Różanymstoku gościło współpracowników salezjańskich z Suwałk, Ełku, Olsztyna i Sępopola. Okazją był dzień skupienia dla Regionu Północno-Wschodniego SSW. Wzięło w nim udział ponad 30 osób.

Rozpoczęło się ono o godz. 10.00 w bazylice Ofiarowania NMP od powitania uczestników i konferencji wygłoszonej przez ks. Adama Wtulicha, proboszcza. Zachęcił on zgromadzonych do postawy pełnego zawierzenia się Bogu i zaufania Jego Słowu na wzór Maryi. Przypomniał, że przynależność do Rodziny Salezjańskiej zobowiązuje nas do oddawania czci Maryi Wspomożycielce i Matce Kościoła przy jednoczesnym angażowaniu się na polu posłannictwa młodzieżowego. Wspomniał też o przygotowaniach do peregrynacji relikwii św. Jana Bosko.

Po konferencji odbyło się nabożeństwo majowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, które odprawił ks. Jacek Szymborski Delegat Lokalny SSW z Sępopola. Następnie Barabara Raducha z koordynator CL SSW w Różanymstoku poprowadziła różaniec w intencji Rodziny Salezjańskiej. W tym czasie była okazja do spowiedzi.

O godz. 12.00 rozpoczęła się msza św. sprawowana przez ks. Jana Chabierskiego, miejscowego Delegata Lokalnego SSW, ks. Jacka Szymborskiego i proboszcza z Ełku ks. Tadeusz Jareckiego, który przewodniczył koncelebrze. Kazanie wygłosił ks. Jan. Podkreślił w nim istotę powołania salezjańskiego oraz zaangażowania apostolskiego współpracownika i współpracownicy w życiu codziennym, pracy zawodowej i w odniesieniach do drugiego człowieka.

Po przerwie obiadowej ks. Jan zapoznał uczestników 1-dniowych rekolekcji z dziejami cudownego obrazu MB Różanostockiej i sanktuarium. Ostatnim punktem programu była koronka do Miłosierdzia Bożego.

Tadeusz Możejko SSW

Tagi