Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Śluby w Czerwińsku n. Wisłą

24 sierpnia 2005 r. -- Redakcja
22 sierpnia tegoroczni nowicjusze: Maciejewski Jakub, Pawlak Sylwester, Seroczyński Piotr i Stasiński Jarosław złożyli pierwsze śluby zakonne.

Uroczystości przewodniczył ks. inspektor Jan Niewęgłowski. Obecni byli współbracia z naszych placówek i najbliżsi z rodzin neoprofesów. Posługę w kościele i przy stole w jadalni pełnili tegoroczni prenowicjusze i kandydaci do nowicjatu na rok przyszły, było ich 12.

Wcześniej, bo 14 sierpnia, nowicjusze, a teraz już najmłodsi współbracia, przeżyli moment obłóczyn. Otrzymali sutanny, strój salezjanina-kapłana.

ks. Tadeusz Niewęgłowski, Warszawa

Tagi