Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Smak salezjańskiego kapłaństwa

14 czerwca 2015 r. -- Redakcja
Spotkanie salezjanów-kapłanów wyświęconych w 1976 r. w Woźniakowie

Jubileusze i rocznice zawsze wywołują w ludziach wspomnienia, zachęcają do podsumowań, rodzą nowe nadzieje. Ich smak znają ci, którzy kiedykolwiek świętowali szczególne wydarzenia z własnego życia. Okazję, by po raz kolejny poczuć smak tajemnicę kapłaństwa mieli współbracia, którzy 8 czerwca w Woźniakowie świętowali 39. rocznicę przyjęcia sakramentu święceń prezbiteratu. Wśród nich nasi bracia salezjanie: dawny inspektor, rektor wyższej uczelni, ekonom inspektorialny, misjonarz w dalekiej Libii, poważni wykładowcy z przeszłości, a obecnie dyrektor wspólnoty, wieloletni proboszczowie, profesor z UKSW: ks. Józef Pietrusik, ks. Henryk Skorowski, ks. Jerzy Worek, ks. Tadeusz Kierbiedź, ks. Kazimierz Drynikowski oraz ks. Zenon Mach.

Liturgii eucharystycznej w kościele pw. św. Michała Archanioła przewodniczył ks. Kierbiedź, zaś okolicznościową homilię wygłosił ks. Piotr Szlufik – spowiednik i wykładowca nowicjatu. „To nasze dzisiejsze stanięcie przed ołtarzem Chrystusa jest wyrazem naszej wiary (…), naszego dziękczynienia za Wasze życie, wiarę, powołanie, miłość do zgromadzenia salezjańskiego, Kościoła i Boga, któremu służycie już 39 lat w Chrystusowym kapłaństwie. (…) To nasze stanięcie przed ołtarzem Chrystusa jest także okazją do wyrażenia życzeń i złożenia daru naszej modlitwy” – mówił kaznodzieja.

W czasie celebracji nie zabrakło słów wdzięczności i życzeń, które złożyli współbraciom salezjanie współpracownicy z woźniakowskiej parafii. Na koniec mszy św. ks. Tadeusz Kierbiedź, dziękując salezjanom i zebranym za miłe przyjęcie, modlitwę oraz życzenia, wyjawił najgłębszy powód przybycia współbraci do Woźniakowa: „Przywiodła nas tutaj potrzeba powrotu do korzeni naszego powołania, w więc do tego miejsca, w którym rozpoczynaliśmy drogę życia zakonnego. Im człowiek jest starszy, tym odkrywa coraz większe pragnienie docierania do korzeni”.

Wspomniani współbracia przyjęli święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Salezjańskim 8 czerwca 1976 r. w Lądzie nad Wartą. Pochodzą z terenu dwóch salezjańskich inspektorii północnych: św. Wojciecha i św. Stanisława Kostki.

ks. Piotr Szlufik SDB

Tagi