Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Spotkanie opłatkowe Rodziny Salosu

12 grudnia 2016 r. -- Redakcja
Dnia 10 grudnia w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie Salezjańska Organizacja SALOS RP zorganizowała spotkanie opłatkowo-wigilijne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył i homilie wygłosił ks. inspektor Dariusz Bartocha. Następnie wspólny śpiew kolędy „Wśród nocnej ciszy” poprowadził zespół z Salezjańskiej Szkoły Muzycznej im. ks. A. Chlondowskiego z Lutomierska.

W uroczystym spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób: sportowcy, działacze sportowi, profesorowie AWF, księża, siostry zakonne, prezesi, trenerzy SL SALOS z całej Polski.

Zebranych powitał i życzenia złożył Prezes SALOS RP prof. Zbigniew Dziubiński. Refleksją Bożonarodzeniową podzielił się z zebranymi ks. inspektor Andrzej Wujek, który też poświęcił opłatki.

Podczas składania życzeń i spożywania wigilijnych darów czuliśmy bliskość Boga, człowieka i radość bycia w Rodzinie Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

Tagi