Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Światowe Dni Młodzieży w liczbach

19 lipca 2016 r. -- Redakcja
W Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM) 2016, które rozpoczynają się w naszym kraju, wezmą udział pielgrzymi pochodzący z pięciu kontynentów. Rejestracja poszczególnych grup dobiegła końca (chociaż zawsze istnieje jeszcza opcja last minute - https://register.wyd.va/pilgrim/lastminute), tak więc można podać pierwsze dane liczbowe.

1,5 miliona osób ma wziąć udział w głównych wydarzeniach ŚDM. 

Największe grupy uczestników to: 
171 979 pielgrzymów z Polski
77 224 pielgrzymów z Włoch
30 861 pielgrzymów z Hiszpanii

Nowością w tym roku będzie obecność delegacji z Kosowa, Bangladeszu, Gibraltaru, Palestyny, Birmy i Sudanu Południowego.

Salezjański Ruch Młodzieżowy w czasie tych ŚDM będzie liczyć:
5600 ludzi młodych z 5 kontynentów.
Najliczniejsze delegacje to:
1600 ludzi młodych z Polski
1150 ludzi młodych z Włoch
500 ludzi młodych ze Słowacji

Delegacją, która przybędzie z najbardziej odległego miejsca, będzie delegacja z Australii.

Wymiar symboliczny dla świata to udział młodych z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego z Syrii, Libanu i Egiptu, którzy będą tworzyć jedną delegację Bliskiego Wschodu, a którzy będą uczestniczyć wraz z młodymi z Włoch-Piemontu.

Te liczby mówią same za siebie: wyraźnie widać, że młodzi chcą celebrować i świadczyć o swojej wierzy w Chrystusa. Jednak te liczby nie są w stanie powiedzieć o tej pomocy i wysiłkach, jakie musiało podjąć wielu ludzi młodych, aby zdobyć odpowiednie środki materialne, pozwalające również ich rówieśnikom wziąć udział w tych ŚDM.

Liczby, chociaż wysokie, nie wyrażają prawdziwej intencji, jaka przyświeca licznym ludziom młodym, chcącym uczestniczyć w ŚDM: wspaniałomyślność i miłość przeżywane w najwyższym stopniu.

Tagi