Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Uroczystość św. Jana Bosko w Suwałkach

3 lutego 2016 r. -- Redakcja
W niedzielę, 31 stycznia 2016 r., wierni w czasie mszy świętych dziękowali Bogu za św Jana Bosko i z grupami Rodziny Salezjańskiej modlili się do niego: „O Janie Bosko, Ojcze nasz, do Ciebie wznosimy pienie, roztocz nad nami swoją straż, zlej na nas łask strumienie.”

Kapłani w kazaniach, przybliżając postać świętego, podkreślali, iż ks. Bosko swoim zapałem i optymizmem dokonywał spraw wielkich; dawał dom, wychowanie i przyjaźń wielkiej rzeszy dzieci i młodzieży z całego Turynu i okolic, prowadził ich do świętości. Ks. Bosko z natchnienia Bożego założył wielką Rodzinę Salezjańską, która jest rozsiana po całym świecie, a teraz oręduje za nami u Boga razem z Maryją Wspomożycielką, którą polecił nam za Matkę i Mistrzynię.

Po każdej Mszy św. miało miejsce ucałowanie relikwii św. Jana Bosko. O godz. 11.00 hołd wielkiemu Apostołowi młodzieży oddały dzieci, a Eucharystię o godzinie 12.30 przeżywaliśmy wspólnie z siostrami salezjankami.

Po wieczornej Mszy świętej uczestniczyliśmy w uroczystych Nieszporach ku czci św. Jana Bosko, które przygotowane zostały przez zespól młodzieżowy w poszerzonym składzie. Muzyka do psalmów została skomponowana specjalnie na tę okazję przez Wiktora Bogdana i Szymona Cimochowskiego.

Możemy się tylko cieszyć, że mamy młodzież, która zawsze bardzo chętnie włącza się w salezjańskie inicjatywy, że wszystkie grupy młodzieżowe potrafią połączyć swoje siły w imię wspólnego dobra.

Mirosław Hartung

Tagi