Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Wizytacja Nadzwyczajna w inspektorii krakowskiej

10 lutego 2012 r. -- Redakcja
Ks. Václav Klement, Radca ds. Misji, rozpoczął, w imieniu Przełożonego Generalnego, Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka (PLS) z siedzibą w Krakowie. Wizytacja rozpoczęła się w dniu 28 stycznia od Domu Inspektorialnego.
fot. www.infoans.org
fot. www.infoans.org

Rozpoczynając swoją wizytację w Inspektorii ks. Klement spotkał się ze wspólnotą Domu Inspektorialnego, spędzając w nim pierwsze trzy dni, poświęcając cały dzień, poniedziałek 30 stycznia, na rozmowę z Inspektorem, ks. Dariuszem Bartochą, i innymi członkami Rady Inspektorialnej. Tematem rozmów były działania, jakie zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 6 lat.

Na bazie przeprowadzonej analizy Radca mógł dokonać oceny stopniowej transformacji działalności duszpasterskiej w Inspektorii: jeżeli w latach osiemdziesiątych skupiano się głównie na grupach ministrantów, w latach dziewięćdziesiątych zainteresowanie przeszło na duszpasterstwo szkolne i zakładanie nowych szkół, zaś od 2000 r. angażowano się przede wszystkim we wspieranie wolontariatu młodzieżowego i misyjnego. Obecnie celem działań jest rewitalizacja tradycyjnych struktur salezjańskich, takich jak Oratorium i ośrodki młodzieżowe, aby przyciągnąć jak najwięcej ludzi młodych, którzy, coraz częściej, oddalają się od Kościoła.

Inspektoria Krakowska jest okręgiem polskim z najstarszymi placówkami: na jej terenie znajdują się "Domy Macierzyste" Michaelitów i Michaelitek oraz jedyna szkoła salezjańska, która funkcjonowała w czasie reżimu komunistycznego, i zakład w Oświęcimiu, działający od 1898 roku.

Obecnie liczy 218 salezjanów, ze średnią wieku 48 lat; 26 współbraci znajduje się poza granicami kraju; 4 nowicjuszy; domów kanonicznie erygowanych - 21; 8 placówek. Posiada 14 szkół - 2 szkoły zawodowe, 6 liceów i 6 gimnazjów - z których 12 to szkoły publiczne; placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ośrodek dla młodzieży przeżywającej trudności, 1 internat, 3 sanktuaria, 2 kaplice publiczne i 15 parafii.

Inspektoria PLS posiada także poligrafię i dwa centra o zasięgu ogólnokrajowym: ośrodek duszpasterstwa młodzieży i studentat teologiczny, który liczy 50 studentów z wszystkich czterech Inspektorii polskich.

Specjalnym powodem do domy jest wielki rozkwit świętości salezjańskiej: w parafii, na terenie której znajduje się Dom Inspektorialny, w Krakowie-Dębnikach, pracowało 8 Sług Bożych, salezjanów męczenników, aresztowanych w czasie okupacji hitlerowskiej i zamęczonych w Auschwitz wraz z błogosławionym ks. Józefem Kowalskim; otacza się tu także pamięcią Sługę Bożego Jana Tyranowskiego, człowieka świeckiego, kierownika duchowego młodego Karola Wojtyły.

Obecny Radca Regionu Europa Północna, ks. Marek Chrzan, należy do tej Inspektorii, której był także Przełożonym.

Tagi