Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Parafia pw. św. Michała Archanioła - Woźniaków

Parafia pw. św. Michała Archanioła - Woźniaków (fot. panoramio.com)
proboszcz
ks. Józef Pietrusik
Adres: 

Woźniaków 56
99-300 Kutno

Telefon: 
24 254 20 02
Email: 
wozniakow@salezjanie.pl
Data erygowania: 
5 maja 1951 r.
Historia i teraźniejszość: 

Historia parafii św. Michała Archanioła w Woźniakowie sięga roku 1938. Wtedy to bowiem ówczesny proboszcz i dziekan kutnowski ks. Michał Woźniak, zaniepokojony dużą ilością opuszczonej i zaniedbanej młodzieży kutnowskiej, zaprosił salezjanów do pracy duszpastersko-wychowawczej na przedmieściach Kutna. Uważał, że w ten sposób polepszy los młodzieży i podniesie jej poziom moralny. Początki pracy były bardzo trudne, a rozwój dzieła został zahamowany wybuchem II wojny światowej.

Po wojnie salezjanie wrócili do Woźniakowa i utworzyli tu dom dziecka dla chłopców i szkołę tkacką. W roku 1950 rozpoczęli budowę drewnianego kościoła z zakupionych baraków wojskowych. Dnia 5 maja 1951 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński erygował przy tym kościele parafię pod wezwaniem św. Michała Archanioła. W nocy z 7 na 8 lutego 1953 r. kościół z niewyjaśnionych dotąd przyczyn spłonął. Prawdopodobnie było to podpalenie. Jeszcze tego samego roku rozpoczęto budowę nowej świątyni.

Nowy kościół zaprojektował i kierował budowł architekt łódzki, inż. Edmund Orlik. Świątynia była budowana w trudnym okresie stalinowskim, a główną siłą roboczą stanowili klerycy salezjańscy i mieszkańcy parafii. Nowa świątynia, konsekrowana w Uroczystość św. Michała Archanioła dnia 29 września 1968 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, była, jak wskazuje umieszczona w przedsionku kościoła tablica, "pomnikiem tysiąclecia wzniesionym w latach 1953-1968 na miejscu spalonego kościoła jako wotum Zgromadzenia Salezjańskiego i parafii". Tytuł parafii jest wyrazem wdzięczności salezjanów i parafian wobec bł. ks. Michała Woźniaka.

Błogosławiony ksiądz Michał Woźniak

Urodził się 8 września 1875 r. w Suchym Lesie pod Pięcicami. W latach 1897-1900 studiował w Kolegium Salezjańskim w Lombriasco pod Turynem. W 1902 r. wstąpił do seminarium duchownego w Pułtusku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1906 r. W połowie lat dwudziestych otrzymał probostwo i dekanat kutnowski. Siedemnańcie lat pracy duszpasterskiej w Kutnie pozostawiły trwałą pamięć o jego gorliwości i oddaniu dla kościoła. W czasie okupacji hitlerowskiej ks. Michał Woźniak został aresztowany. Po krótkim internowaniu w Lądzie nad Wartą przeniesiono go do Dachau, gdzie po męczeńskich torturach zmarł 16 maja 1942 r. Papież Jan Paweł II zaliczył go do grona błogosławionych dnia 13 maja 1999 r. Ks. Michał Woźniak dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, szlachetny, dbający o parafię, miłosierny czciciel Serca Jezusowego i św. Jana Bosko.

Apel Jasnogórski

Woźniaków jest miejscem, gdzie powstał znany powszechnie Apel Jasnogórski, napisany do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego z muzyką Stanisława Ormińskiego, salezjanina: "Maryjo Królowo Polski. Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie"

Tagi