Salezjanie Księdza Bosko w Polsce

Prywatne Salezjańskie Gimnazjum im. św. Edyty Stein - Wrocław

Prywatne Salezjańskie Gimnazjum im. św. Edyty Stein - Wrocław (fot. gimnazjum-wroc.salezjanie.pl)
dyrektor
ks. Jan Gondro
Adres: 

ul. Bolesława Prusa 78
50-318 Wrocław

Telefon: 
71 322 25 10
Fax: 
71 322 25 10
Email: 
gimnazjum-wroc@salezjanie.pl
www:
Historia i teraźniejszość: 

Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty Stein rozpoczęło swoją działalność 01.09.1999 r. pod patronatem Zgromadzenia Salezjańskiego. Uroczyście szkoła została otwarta i poświęcona przez Jego Eminencję ks. Kard. Henryka Gulbinowicza Metropolitę Wrocławskiego, przy udziale ks. Inspektora Franciszka Krasonia oraz Kuratora Dolnośląskiego, uczestniczyli w poświęceniu także przedstawiciele Władz Wojewódzkich i Samorządowych.

Misją naszej szkoły we Wrocławiu jest pomoc rodzicom we wszechstronnym rozwoju uczniów poprzez system uprzedzający św. Jana Bosko - tak, aby wyrośli na "uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan" (ks. Jan Bosko). Zmierzamy do tego poprzez tworzony właściwy klimat rodzinny, salezjańską radość i integralne wychowanie. Wszystko to sprawia, że gimnazjum stało się faktycznie szkołą szczęścia.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Program nauczania obejmuje realizację pełnego zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów, wzbogaconego o obowiązkową naukę języków obcych (angielski, niemiecki) po 4 godz./tyg. w małych grupach. Utrzymujemy kontakty partnerskie z możliwością wymiany ze szkołami we Włoszech i w Niemczech oraz Anglii.

Oferujemy także dodatkowe zajęcia informatyczne, multimedialne, teatralne, sportowe: siatkówka, koszykówka oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w danym zakresie. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, bibliotekę i kawiarenkę.

Na uwagę zasługuje teatr szkolny, który posiada nie tylko swoją własną scenę, ale także swój własny repertuar, Inscenizacje autorstwa nauczycieli i uczniów, są przyjmowane z wielką radością przez widzów, którymi zazwyczaj są członkowie szkolnej rodziny salezjańskiej. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą korzystać z kółka informatycznego oraz kawiarenki internetowej.

Na terenie szkoły znajdują się: świetlica wyposażona w sprzęt rekreacyjny, nowoczesna siłownia, nowe boisko szkolne oraz kawiarenka. Proponujemy plenerowe zajęcia oraz wyjazdy tematyczno-krajoznawcze, uzupełniające wiedzę teoretyczną.

Grono pedagogiczne składa się z nauczycieli świeckich, księdza i siostry zakonnej. Nauczyciele posiadają dobrą znajomość systemu prewencyjnego, tradycji salezjańskiej. Budowana jest silna więź między wychowawcami i wychowankami, co sprawia, że skuteczność oddziaływania jest owocna.

Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, otwarci są na problemy młodzieży, zgodnie z myślą św. Jana Bosko, że wychowywanie młodzieży jest sprawą serca. Realizacja różnorakich celów zakładanych w programach wychowawczych wspierana jest przez duszpasterstwo młodzieżowe. Każdy okres liturgiczny poprzedzany jest czasem skupienia. I tak w okresie Wielkiego Postu, wszyscy uczniowie udają się na rekolekcje, tradycyjnie kroczą ulicami miasta w drodze krzyżowej. W okresie Bożego Narodzenia przedstawiają Jasełka. Miesięczna spowiedź i Msza św. jest bardzo oczekiwana przez całą szkołę, nie tylko z powodu wolnej godziny od zajęć szkolnych.

Praca nauczycieli wspierana jest przez pedagoga szkolnego i kontakt z doświadczonym psychologiem. Zakładamy twórczą współpracę z rodzicami poprzez zaplanowane wspólnotowe spotkania, radę rodziców i rozmowy indywidualne.

Zajęcia odbywają się jednozmianowo w godzinach od 8.00 do 16.00, codziennie poprzedza je 15-minutowy apel. Istnieje możliwość korzystania z obiadów.

Tagi