Przejdź do treści

Zapowiedzi

Łódź: spotkanie dla kobiet rozeznających swoje powołanie (zgłoszenia do 9 listopada)

Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko zaprasza na spotkanie 16 listopada 2019 r. kobiety mające od 20 do 40 lat, poszukujące drogi życia, a także zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 9 listopada 2019 roku.
Informacje o Instytucie Świeckim Ochotniczki Księdza Bosko i warunkach przyjęcia znajdują się pod adresem mailowym podanym poniżej.

Spotkanie odbędzie się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.

Informacje i zapisy: ochotniczki@wp.pl lub u ks. Wojciecha Majchrzaka: tel. +48 603 523 941

 

INFORMACJE O INSTYTUCIE:

Instytut Świecki Ochotniczek Księdza Bosko jest jedną z gałęzi Rodziny Salezjańskiej. Ochotniczki Księdza Bosko łączą w sobie trzy elementy: świeckość, konsekrację i salezjańskość.

ŚWIECKOŚĆ
Przez świat jesteśmy postrzegane jako osoby świeckie. Jest to możliwe dzięki zachowywaniu dyskrecji co do przynależności do Instytutu oraz świecki sposób przeżywania konsekracji, wypełniania posłannictwa, wyrażania jedności braterskiej, przynależności do Rodziny Salezjańskiej. Mieszkamy zazwyczaj samotnie, bądź przy swojej rodzinie. Nasz ubiór dostosowany jest do warunków naszego życia i odznacza się skromną elegancją.

KONSEKRACJA
Wezwane przez Boga, Ochotniczki ofiarowują się Jemu całkowicie przez profesję rad ewangelicznych (śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa).

Ślub czystości odczytujemy w świetle nieskończonej miłości Boga. Pociągnięte przez tą Miłość, oddajemy się Bogu sercem niepodzielnym i zawierzamy Mu swoje życie. Ślub czystości zobowiązuje nas do:
1. postawienia Chrystusa w centrum naszego życia;
2. wyrzeczenia się miłości partykularnej (w tym małżeńskiej) na rzecz miłości powszechnej (wszyscy stają się braćmi, w których Chrystus chce być miłowany).
3. podjęcia macierzyństwa duchowego.

Ślub ubóstwa realizuje się poprzez oderwanie serca nie tylko od dóbr materialnych, ale także od własnego "ja". Zasadniczy motyw tego oderwania bierze się ze świadomości, że jesteśmy tylko administratorkami środków, które Pan nam dał dla czynienia dobra i w poczuciu, że musimy zdać przed Nim rachunek ze sposobu ich użycia.

Ślub posłuszeństwa oznacza dla nas przyjęcie woli Bożej w stosunku do nas samych, do świata i człowieka. Tak jak Chrystus chcemy być posłuszne aż do śmierci i to śmierci na krzyżu.

SALEZJAŃSKOŚĆ
Tym, co charakteryzuje nasze więzi z drugim człowiekiem jest dobroć, optymizm, duch zaufania i rodzinność. Z księdzem Bosko dzielimy jego szczególne umiłowanie młodzieży, ludzi prostych i ubogich oraz troskę o misje i powołania. W salezjańskim dwumianie "praca i umiłowanie" odnajdujemy naszą drogę życia. W Maryi widzimy Matkę Kościoła i Wspomożycielkę Chrześcijan.

Ochotniczki Księdza Bosko obecnie żyją w 52 krajach na całym świecie. W Polsce jest ich 50.


Udostepnij