Przejdź do treści

Zapowiedzi

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku (zapisy do 29 maja)

Szukasz wyjątkowej szkoły? Liceum muzyczne i ogólnokształcące w jednym, na dodatek z internatem. Pełne zaplecze muzycznych instrumentów, które czekają na Ciebie! Zapraszamy, zapisy rozpoczęte.

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Lutomiersku, jest szkołą prywatną posiadającą uprawnienia szkoły państwowej, prowadzoną przez Zgromadzenie Salezjańskie. Uczniowie pochodzący z różnych regionów Polski (i nie tylko - dwóch uczniów jest z Ukrainy), mieszkają w internacie istniejący przy szkole. Program kształcenia w szkole obejmuje przedmioty ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie matury, a także przedmioty muzyczne - te same, które obowiązują uczniów szkół muzycznych II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie organów, oraz specyficzną dla profilu szkoły, grupę przedmiotów dotyczących wykonawstwa muzyki kościelnej. Salezjańska Szkoła Muzyczna stawia sobie za cel wykształcenie profesjonalnej kadry organistów i muzyków, przygotowanych zarówno do pracy w kościele, jak i do podjęcia studiów muzycznych.

Uczniowie (chór, orkiestra dęta i poszczególni uczniowie jako soliści - organiści) biorą czynny udział w życiu kulturalnym, muzycznym i koncertowym, tak w środowisku lokalnym, jak i szerszym - ogólnopolskim. Od roku 1998 chór szkolny (męski) współpracuje z orkiestrą i chórem żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina z Bydgoszczy. Współpraca ta owocuje poszerzeniem repertuaru i wspólnymi koncertami.

Uczniowie biorą udział w konkursach, festiwalach i przesłuchaniach zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Wymagane dokumenty do SOSM II st.

    podanie z ocenami z I półrocza kl. VIII szkoły podstawowej;
    wypełniony formularz dla kandydatów;
    świadectwo ukończenia szkoły;
    zaświadczenie ze sprawdzianu szkoły podstawowej;
    świadectwo ukończenia podstawowej szkoły muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia lub zaświadczenie od osoby u której uczeń pobierał lekcje prywatne;
    skrócony odpis aktu urodzenia;
    świadectwo chrztu;
    opinia księdza proboszcza;
    opinia katechety;
    fotografie (3 podpisane).

Wymagane dokumenty do SSM II st.

    wypełniony formularz dla kandydatów;
    życiorys;
    kopia ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum);
    świadectwo wykształcenia muzycznego (o ile kandydat posiada);
    opinię księdza proboszcza o kandydacie;
    dwa zdjęcia.

Wymagane dokumenty do SSM I st.

    wypełniony kwestionariusz dla kandydatów;

Ważne terminy

    Składanie dokumentów do SOSM II st.: od 2 marca do 29 maja 2020 r.
    Egzamin wstępny do SOSM II st.: 6 czerwca 2020 r.
    Składanie dokumentów do SSM II st.: do 12 czerwca 2020 r.
    Egzamin wstępny do SSM II st.: 20 czerwca 2020 r.
    Składanie dokumentów do SSM I st.: od 2 marca do 29 maja 2020 r.
    Badanie uzdolnień muzycznych do SSM I st.: 20 czerwca 2020 r.

Program egzaminu wstępnego do SOSM II st. i SSM II st.:

    Wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny).
    Przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.
    Zaśpiewanie z akompaniamentem przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej.
    Rozmowa kwalifikacyjna.

Data wydarzenia

Zdjęcia


Udostepnij