Przejdź do treści

Czytelnia

Spadkobiercy wizjonera

  • Ks. Pascual Chávez Przełożony Generalny Salezjanów w latach 2002-2014. IX Następca Ks. Bosko.
fot. www.miraclesofthesaints.com
fot. www.miraclesofthesaints.com

Ksiądz Bosko był świętym, jak wielu innych świętych i... wizjonerem - jak niewielu. Mieć wizję jest jednym ze sposobów wiary. Sny księdza Bosko były jak objawienia zdarzeń. Sny zapowiadające przyszłość. Sny dla zbawienia młodych.

Ksiądz Bosko "wśród innych świętych charakteryzował się tym, że był świętym wizjonerem" (ks. Egidio Vigano). Kto zbliża się do historycznej postaci świętego, jest zaskoczony ilością snów, które towarzyszyły mu przez całe życie i znaczeniu, które im przypisywał. O pierwszym śnie z wieku 9 lat wyznał, że wywarł na nim wrażenie na całe życie. Historyk Pietro Stella zauważa, że ten wczesny sen "był decydujący dla całego późniejszego sposobu życia i myślenia księdza Bosko. W szczególności sposób odczuwania obecności Boga w życiu każdego i w historii świata". Nie przez przypadek w latach 1853-63 - w okresie dojrzewania jako apostoł, wychowawca, pisarz publikujący własne książki i kapłan założyciel zgromadzeń - jego sny były najbardziej zuchwałe.

Sny były bez wątpienia dla księdza Bosko formą wiary, sposobem życia "jakby widział Niewidzialnego". Święty "był całkowicie otwarty na to, co nadprzyrodzone, a jego komunikacja z tamtym światem przejawiała się zwłaszcza w snach" (Walter Nigg). Były one naturalnym mostem otwierającym go na transcendencję, sposobem uwolnienia się od rzeczywistości, aby poddać się zbawczemu planowi Boga. "Sny księdza Bosko nie zawierały ulotnych i sybillińskich wróżb, ale wyraźne i precyzyjne objawienia ukrytych głębi przyszłości" (E. Ceria). Wiedział, że wiara jest "poręką rzeczywistości, których nie widzimy". Sny były typowym dla niego sposobem wiary w to, że jest Bożym wysłannikiem i budowania tego, co widział we śnie.

Ksiądz Bosko miał pewność tego, kto umie liczyć na to, co jest jeszcze zakryte, kto przeczuwa przyszłość ukrytą w Bogu: "widział w myślach rzeczy, które dla niego były już faktami" (Nigg). Wierzący może być pewien rzeczywistości, której jeszcze nie widzi, jeśli została mu ona obiecana. Wiara nie tworzy iluzji, bo zasadza się na niewidzialnej rzeczywistości Boga, który obiecuje i angażuje się w budowanie przyszłości nie ma miarę potrzeb człowieka, ale na miarę wyobraźni Boga. Rzeczywistość snów nie zależy od ich widzialności, ale od Bożej woli tworzenia. Ksiądz Bosko widział zawczasu we snach konkretny plan, który Bóg mu przygotował. Śniąc, ośmielił się wyobrazić przyszłość i przyjąć wyzwanie przełożenia jej na rzeczywistość.

Wszystkie sny księdza Bosko są ostatecznie jednym wielkim snem - tym z wieku 9 lat. Wszystkie - jak ten pierwszy - "mają za przedmiot ten sam temat w różnych wariacjach - zbawienie młodych" (Nigg). Temat, który był racją życia, co potwierdzają jego słowa: "Nazywajcie je snami, nazywajcie przypowieściami, czy jak chcecie - ja jestem pewien, że jeśli je opowiecie, uczynią dobro.

Jesteśmy dziećmi świętego wizjonera i realizatora własnych snów. Dlatego jesteśmy powołani do ciągłego kultywowania snów apostolskich i naszej wyobraźni, tak by przemieniać je w rzeczywistość misji, którą realizujemy dzisiaj wśród młodzieży. Ksiądz Bosko - wizjoner zaprasza nas do powrotu do salezjańskiej umiejętności słuchania na wzór wielkich protagonistów historii biblijnej. W "snach głos młodych wzywa nas a Boży głos posyła. Oddalilibyśmy się od korzeni, tracąc naszą oryginalność, i przestalibyśmy być rodziną świętego wizjonera, jeśli nie chcielibyśmy śnić nowej misji wśród młodych i gdybyśmy nie obudzili się, aby ją realizować.

ks. Pascual Chávez
IX następca księdza Bosko

Autor

Ks. Pascual Chávez
Przełożony Generalny Salezjanów w latach 2002-2014.
IX Następca Ks. Bosko.

Źródło

Magazyn Salezjański Don BOSCO (6/2003)


Udostepnij