Przejdź do treści

Czytelnia

Rodzina Salezjańska i papież. Wywiad z Przełożonym Generalnym

  • Ks. Pascual Chávez Przełożony Generalny Salezjanów w latach 2002-2014. IX Następca Ks. Bosko.
(fot. www.donbosko.si)
(fot. www.donbosko.si)

Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva, głoszący rekolekcje w Campos do Jordão, w Brazylii, udzielił wywiadu dla Biuletynu Parafii pw. św. Teresy, w czasie którego mówił o Benedykcie XVI i relacjach, jakie łączyły go z Rodziną Salezjańską, a także o wyzwaniach, jakim musi stawić czoła nowy papież.

W swoim przesłaniu, skierowanym w związku z rezygnacją papieża stwierdził Ksiądz, że Benedykt XVI okazał wiele gestów swojej wielkiej życzliwości względem Rodziny Salezjańskiej. Może Ksiądz podać przykłady takich gestów, które Benedykt XVI okazał Rodzinie Salezjańskiej w czasie swojego pontyfikatu?
Ojciec Święty Benedykt XVI był osobą, która bardzo doceniała nasze Zgromadzenie i naszą Rodzinę Salezjańską. W czasie osobistego spotkania z nim, kiedy chciałem go zainteresować postacią Mamy Małgorzaty, okazało się, że bardzo dobrze zna życie Księdza Bosko i życie jego świętej matki. Miałem okazję spotkać go wielokrotnie z racji jego wakacyjnego pobytu w naszym salezjańskim domu w Les Combes, a także każdego roku w naszej parafii w Castel Gandolfo, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zawsze odkrywałem w nim człowieka i ojca wielkiej dobroci i wielkiej pokory; był prawdziwą ikoną miłości Bożej. Ojciec Święty dał wyraz swojego szczególnego umiłowania, kiedy zechciał spotkać się z członkami naszej Kapituły Generalnej w 2008 roku, kierując do nas bardzo znaczące przesłanie z punktu widzenia charyzmatycznego i witając się osobiście z każdym z Radców Generalnych. Benedykt XVI zna dobrze nasze Zgromadzenie i kilkakrotnie, w liście skierowanym do naszej Kapituły 26, dał wyraz swojego uznania dla życia i działalności apostolskiej naszej Rodziny.

Ksiądz Bosko zawsze żądał od Rodziny Salezjańskiej bezwarunkowego posłuszeństwa papieżowi. Czy Ksiądz uważa, że tego typu żądanie ciągle jest aktualne w naszych czasach, w których dialog jest mile widziany przez wszystkich?
To podejście Ks. Bosko miało swoje korzenie w wizji wiary. On postrzegał Ojca Świętego, i my podzielamy tę jego wizję, jako Wikariusza Chrystusa, a bezwarunkowe posłuszeństwo było jednocześnie aktem miłości do Pana Jezusa, Kościoła i papieża. Ta postawa Ks. Bosko jest dla nas cennym dziedzictwem. Także my jesteśmy gotowi do całkowitego posłuszeństwa w tym, czego żąda od nas papież, chociaż dzisiaj te żądania uwzględniają drogę wymiany zdań, dialogu i wspólnego poszukiwania prawdy.

A w odniesieniu do Rodziny Salezjańskiej, jakie idealne cechy powinien posiadać nowy papież?
Wiemy, że Duch Święty tutaj działa, i że papieżem zostanie wybrany ten, kto według serca Boga będzie mógł najlepiej wypełnić rolę posługi piotrowej. Spoglądając na dzisiejszy Kościół, odczuwamy, że powinniśmy prosić Pana o papieża, który byłby otwarty na wszystkie rzeczywistości chrześcijaństwa i katolicyzmu, tak jak jawią się one na różnych kontynentach, z różnymi kulturami, które je charakteryzują. Chcemy otwierać się na najmniejszych, ubogich, ostatnich, którzy są pierwszymi odbiorcami Królestwa Bożego. Prosimy Pana, aby Ojciec Święty był zainteresowany młodzieżą, która, jak zawsze, jest nadzieją Kościoła. Życzymy sobie także nowego i wspaniałomyślnego zainteresowania sytuacją kobiety, uznając, że kobieta w Kościele angażowała się zawsze z wielką wspaniałomyślnością w posługę katechezy, miłosierdzia i wiele innych posług na rzecz wspólnoty Kościoła. Moim życzeniem byłoby również większe zrozumienie, na poziomie kościelnym, dla życia konsekrowanego. W obecnej rzeczywistości, tak doświadczanej sekularyzmem i obojętnością religijną, zakonnicy i zakonnice są świadkami żyjącego Boga, dla których największą misją jest bycie radykalnymi tłumaczami Ewangelii, wcielającymi, w swoim życiu i działaniu, życie samego Jezusa.

Według Księdza, jakim głównym wyzwaniom papież powinien sprostać, aby na nowo młodzi ludzie stali się odpowiedzialnymi autorami swojego życia?
Myślę, że wielkim wyzwaniem dzisiaj jest przede wszystkim głęboka odnowa ewangelizacji. Kościół musi stać się bliski wszystkim ludziom, a zwłaszcza młodzieży i umieć przekazywać z radością “radosną nowinę”, że Bóg kocha świat, że Bóg kocha ludzkość. Trzeba zmienić w młodych przekonanie, że Bóg jest osobą, która przeciwstawia się ich szczęściu, zachęcając ich do odkrycia tej prawdy, iż Bóg, który objawił się w Jezusie, jest Miłością. Młodzi mogą być świadkami prawdziwej wolności w wyborze wartości, które urzeczywistniają Ewangelię, w oddaniu na rzecz budowania nowego społeczeństwa, poprzez przyjęcie za nie czynnej odpowiedzialności, poprzez relację swojego życia, które będzie stanowić pozytywną odpowiedź na wielkie tematy miłości, rodziny, solidarności, wytężonego życia, jako specyficznego powołania do budowania Królestwa Bożego.

W jaki sposób Rodzina Salezjańska może się przyczynić do pomyślnego przebiegu najbliższego pontyfikatu?
Rodzina Salezjańska jest rzeczywistością chrześcijańską, która stale oddaje się służbie Kościołowi, zgodnie ze szczególnym charyzmatem, którym jest zbawienie młodzieży. Poprzez wszystkie swoje środowiska i swoje różne grupy współpracuje w “budowaniu Kościoła” na poziomie lokalnym i światowym. Angażuje się przede wszystkim na polu wychowania, które pozostaje priorytetowym elementem, pozwalającym formować współczesnych młodych zgodnie z kryteriami autentycznie ludzkimi i ewangelicznymi. Innym fundamentalnym punktem jest zadanie ewangelizacji, ukierunkowane nie tylko na narody, które nie znają Ewangelii, ale także te, które chcą przebyć drogę wzrastania w wierze, w miłości, zgodnie ze wskazaniami Ewangelii. Wychowanie i ewangelizacja to dwa nierozłączne działania. Nie można prawdziwie wychowywać bez zakorzenienia osoby w wielkim darze wcielenia Chrystusa, który jednocześnie jest Synem Bożym i Synem Człowieczym.

Autor

Ks. Pascual Chávez
Przełożony Generalny Salezjanów w latach 2002-2014.
IX Następca Ks. Bosko.

Źródło

InfoANS


Udostepnij