Przejdź do treści

Czytelnia

Seminarium salezjańskie w Lądzie nad Wartą

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie - kaplica. (fot. wsdts.pl)
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie - kaplica. (fot. wsdts.pl)

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą zostało powołane do życia w roku 1952. Jego podstawowym celem jest przygotowanie młodych salezjanów do kapłaństwa i pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

Absolwenci Seminarium pracują w parafiach, różnego typu ośrodkach wychowawczych i szkołach w Polsce, wielu krajach europejskich i praktycznie na wszystkich kontynentach. W okresie niemal sześćdziesięciu lat działalności z lądzkiego Seminarium wyszło bez mała sześciuset nowych kapłanów.

Seminarium stara się zapewnić młodym salezjanom warunki sprzyjające ich rozwojowi ludzkiemu i intelektualnemu, poznawaniu charyzmatu salezjańskiego i dojrzewaniu duchowemu oraz nabywaniu doświadczenia pastoralnego-wychowawczego. Ich przygotowanie intelektualne odbywa się w ramach dwuletnich studiów filozoficznych.

Studiowanie jest jednym z najważniejszych zajęć w Seminarium i jest integralnie połączone z procesem formacji osobowej. Wysiłek wkładany w rozwijanie możliwości intelektualnych otrzymanych od Pana jest niezbędny, aby dobrze wypełnić dar powołania. Zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa ma na celu przygotowanie do przyszłych zadań, wyzwań i obowiązków wynikających z charakteru pracy salezjańskiej w Polsce i poza jej granicami: w ośrodkach wychowawczych, szkołach, bursach, domach dziecka, centrach młodzieżowych, oratoriach, parafiach, różnych ruchach i stowarzyszeniach, a także wydawnictwach czy uniwersytetach.

Wspólnota seminaryjna stara się żyć i pracować w duchu rodzinnym, na który tak bardzo kładł nacisk św. Jan Bosko. Salezjanom zależy na budowaniu ciepłych i pogodnych relacji między sobą i z najbliższym otoczeniem. W takim właśnie duchu staramy się pogodnie i radośnie przeżywać naszą codzienność, na którą składają się: msza święta, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, wykłady, ćwiczenia i studium indywidualne, wspólna rekreacja, sport, śpiew, praca fizyczną i odpoczynek. Radosnemu przeżywaniu codzienności sprzyja obcowanie z piękną przyrodą. Seminarium jest bowiem usytuowane nad brzegiem Warty na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij