76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  • 3 sierpnia 2020 r.

1 sierpnia 1944 r. do walki w Warszawie przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Zaledwie co czwarty z nich liczyć mógł na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Na wieść o powstaniu w stolicy Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym stwierdzał:

Czytaj więcej