Wrocław: odSMOGowani

  • 11 grudnia 2019 r.

Wraz z początkiem grudnia we wrocławskim duszpasterstwie akademickim MOST rozpoczęło się gruntowne sprzątanie. Nie tyle sprzątanie podłóg, łazienek i kuchni (choć to też miało miejsce), ale generalne porządki serc.

Czytaj więcej

Rekolekcje dla salezjanów w Częstochowie

  • 28 listopada 2019 r.

11–16 listopada 2019 roku już po raz trzeci w naszej inspektorii odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, w których brało udział 10 salezjanów. Poprowadził je ks. Marek Mekwiński, którego wspierali członkowie Wspólnoty Agalliasis z Wrocławia. Ksiądz Marek jest jej opiekunem od 25 lat.

Czytaj więcej