Salezjańska misja na Ukrainie

  • 4 marca 2022 r.

Pomoc bliźniemu może przybierać różne formy, np.: modlitwy, postu, Eucharystii oraz wsparcia materialnego, tak bardzo potrzebnego dzisiaj dotkniętym obecną sytuacją mieszkańcom Ukrainy.

Czytaj więcej

Europejskie instytucje dziękują Salezjanom

  • 4 lutego 2021 r.

 “W tych niezwykle trudnych miesiącach salezjańskie dzieła nie tylko wniosły swój wkład na poziomie projektów i edukacji, ale także odegrały bardzo znaczącą rolę, gdy chodzi o uwrażliwienie klasy politycznej i różnych instytucji na różne problemy.

Czytaj więcej