Europejskie instytucje dziękują Salezjanom

  • 4 lutego 2021 r.

 “W tych niezwykle trudnych miesiącach salezjańskie dzieła nie tylko wniosły swój wkład na poziomie projektów i edukacji, ale także odegrały bardzo znaczącą rolę, gdy chodzi o uwrażliwienie klasy politycznej i różnych instytucji na różne problemy.

Czytaj więcej

Wiązanka 2019 - materiały

  • 8 listopada 2018 r.

“Świętość jest czymś bliskim, realnym, konkretnym, możliwym... Nie jest jakimś fakultatywnym ‘dodatkiem’, celem dla niektórych. Jest pełnym życiem, zgodnym z planem i darem Bożym” – pisze Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, prezentując Wiązankę na rok 2019.

Czytaj więcej