Pierwsze święcenia kapłańskie w Chaco Paraguayo

  • 11 lipca 2018 r.
Pierwsze święcenia kapłańskie w Chaco Paraguayo

W dniu 7 lipca w kościele parafialnym pw. Virgen del Carmen w Carmelo Peralta został wyświęcony na kapłana salezjanin misjonarz Vincent Nguyen Quoc Bao pochodzący z Wietnamu. Święceń udzielił mu bp Gabriel Escobar SDB, biskup wikariatu apostolskiego Chaco Paraguayo.

Czytaj więcej

Święcenia kapłańskie podwójnie salezjańskie w Krakowie

  • 29 maja 2018 r.
 Święcenia kapłańskie podwójnie salezjańskie w Krakowie

W każdym zgromadzeniu zakonnym i w każdej diecezji święcenia kapłańskie są przyczyną wielkiej radości, bo przybywa robotników na „żniwie Pańskim”. Dziś ogromną radość przeżywają salezjanie z prowincji krakowskiej i pilskiej, bo przybyło czterech szafarzy sakramentów.

Czytaj więcej

Święcenia kapłańskie 2016

  • 23 maja 2016 r.
(fot. losiowka.pl)

W sobotę, 21 maja, na trzy dni przed Uroczystością Maryi Wspomożycielki Wiernych Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce wzbogaciło się o 10 nowych kapłanów. To wielka radość dla nas wszystkich!

Czytaj więcej

Święcenia kapłańskie 2014

  • 25 maja 2014 r.
Neoprezbiterzy 2014 z inspektorii pilskiej (fot. pila.salezjanie.pl)

Uroczystość Wspomożycielki Wiernych, 24 maja, co roku wyznacza datę święceń kapłańskich we wszystkich czterech polskich inspektoriach salezjańskich.

Czytaj więcej

Święcenia kapłańskie Szymona Kasprzaka

  • 17 czerwca 2013 r.

Diakon Szymon Kasprzak z Inspektorii pw. św. Wojciecha przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Krzysztofa Zadarko, biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Uroczystość odbyła się 15 czerwca w rodzinnej parafii neoprezbitera pw. św. Marcina w Szubinie.

Czytaj więcej

Święcenia kapłańskie w Oświęcimiu

  • 22 maja 2013 r.

W sobotę 18 maja w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu trzech salezjanów z inspektorii krakowskiej: Paweł Centnar, Marek Kogut i Roman Sikoń – przyjęło święcenia kapłańskie. Sakramentalnego nałożenia rąk dokonał ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

Czytaj więcej