Przejdź do treści

Wiadomości

Portale społecznościowe: perspektywa salezjańska

  • 11 maja 2013 r.

W niedzielę 12 maja przypada 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Obchodzony jest pod hasłem „Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji”.

W związku z tym dniem jeszcze papież Benedykt XVI wydał specjalne orędzie, w którym zachęca do wykorzystania internetu, a zwłaszcza portali społecznościowych, do ewangelizacji. Także na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, w dniach 3-4 maja, odbyły się dni formacji poświęcone temu zagadnieniu.

Również ks. Filiberto Gonzalez, Radca ds. Komunikacji Społecznej, na stronie “Vatican Insider”, przybliżył pokrótce obecną sytuację Rodziny Salezjańskiej, gdy chodzi o jej obecność na portalach społecznościowych oraz wskazał kierunki działania na tym polu.

Poniżej prezentujemy tłumaczenie tekstu ks. Filiberto Gonzaleza.

W jakim stopniu Rodziny Salezjańska jest obecna na polu komunikacji społecznej?

Myślę, że zawsze byliśmy wewnątrz tego świata i klimatu komunikacji społecznej. Ks. Bosko był czołowym przedstawicielem tego środowiska, więcej, powiedziałbym – przedstawicielem święcie ambitnym, ponieważ chciał zdobyć możliwie wszystkie dusze dla Boga. Kiedy pisze list okólny o “rozpowszechnianiu dobrej książki”, stwierdza, że chodzi tu o jeden z priorytetów apostolskich, które Bóg mu powierzył. Jednak myślę także, że na tym polu brak nam było czasem odwagi, kreatywności i wychowawczo-duszpasterskiej wizji Księdza Bosko.

Dlaczego salezjanie powinni być obecni na portalach społecznościowych? Czy ma sens wykorzystanie Facebooka i Twittera w ich apostolacie?

Odnosząc się do wzorca Ks. Bosko i zaleceń naszych Konstytucji, możemy wskazać na pewne zasadnicze kryteria, które mogą być zastosowane w odniesieniu do nowych czasów, nowych kultur i nowej młodzieży. Te kryteria można wyrazić w krótkich zwrotach, jak chociażby: gdzie są młodzi, tam są salezjanie; salezjanin jest otwarty i serdeczny, gotowy uczynić pierwszy krok; salezjanin przyjmuje wartości świata i nie narzeka na obecne czasy: opowiada się za wszystkim tym, co jest dobre, zwłaszcza miłe młodzieży. Ale to nie wystarczy, ponieważ brakuje tutaj najważniejszej rzeczy: kto będzie przekazywać miłość Bożą milionom ludzi młodych, którzy zamieszkują nowy cyfrowy kontynent i porozumiewają się między sobą w nowych przestrzeniach i nowych językach? Myślę, że chodzi tutaj o najbardziej młodzieżowy kontynent, a więc i najbardziej salezjański. Zbawienie młodych staje się najważniejszym kryterium, wymagającym, by być obecnym i żyć na portalach społecznościowych.

Czy portale społecznościowe mogą stać się dla wielu salezjanów nowym typem oratorium, gdzie można spotkać młodzież?

Jestem przekonany, że tak. Chodzi tutaj o oratorium materialne i oratorium wirtualne; oba razem wzięte są realne! W obu oratoriach znajdują się i żyją młodzi, którzy czegoś szukają: chcą poznać, podzielić się, porozmawiać, wypowiedzieć się, znaleźć przyjaciół… Jednak brakuje kogoś, kto by im towarzyszył, z otwarciem i autentycznością życia, bez uprzedzeń, doceniając zawsze nową kulturę. Piękno oratarium tkwi w tym, że będąc przestrzenią otwartą, bazującą na odpowiednich jakościowo relacjach i propozycjach, przyczynia się do wzrastania wszystkich. Te portale społecznościowe stanowią przestrzeń podatną na stworzenie klimatu rodzinnego, przyjaźni, wzajemnego wychowania, poszukiwania Boga. W tym nowym typie oratorium znajdują swoje miejsce wartości i działania, w których młodzi są protagonistami, twórcami, którym się towarzyszy, tak jak tego chciał i to czynił Ks. Bosko na Valdocco.

Czy dzisiaj Ks. Bosko znalazłby się na Twitterze?

Jestem pewien, że Ks. Bosko znalazłby się na wszystkich platformach społecznościowych, ale nie z powodu tego, że jest to modne. Dla Ks. Bosko ukochanie Boga i zbawienie młodzieży miały tak wielkie znaczenie, że był w stanie zrozumieć znaczenie i wykorzystać jeden z największych środków rozpowszechniania kultury, idei i wychowania chrześcijańskiego w swoich czasach: druk. Nie mógł być wszędzie obecny fizycznie wśród młodzieży, ale pragnął tego do tego stopnia, że, na ile to było możliwe, poszerzył „podwórko”, zwielokrotnił swoją obecność, rozbudował aulę pracy wychowawczej i katedrę ewangelizatora. Wszedł w sposób inteligentny i przekonywujący na pole wydawcznicze i drukarskie, tj. w to wszystko, co istniało w jego czasach. W ten sposób on sam mógł się zwielokrotnić w takiej ilości, w jakiej były czytane jego książki przez ludzi młodych i przedstawicieli warstw ludowych. Tak oto docierał z Ewangelią, kulturą, swoimi ideami i przekonaniami, stając się obecny wszędzie tam, gdzie znajdowali się ludzie młodzi, wychowawcy, rodzice, przezwyciężając bariery i ograniczenia, jakie narzucają mury i rozkłady: w ten sposób poszerzał i pomnażał Valdocco.

Orędzie Benedykta XVI z okazji 47. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który będziemy obchodzić w dniu 12 maja na temat: “Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji”. (PL)

Artykuł ks. Filiberto Gonzaleza, Radca ds. Komunikacji Społecznej, na stronie “Vatican Insider”. (IT, EN)

Źródło

Udostepnij